MenotelefónÚtvarMestoUmiestnenie
ADAM Tomáš, prof. RNDr., PhD.048/3248 055Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód (FZ)BBD-312
ALÁČOVÁ Radka, MVDr., PhD.02/59370 339Oddelenie toxikológie (FVZ)BAB2-207
ANDOROVÁ Ľubica02/59370 653KvestorátBAA‐208
AVDIČOVÁ Mária, doc. MUDr., PhD.048/4367 441Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód (FZ)BBD-312
BABICOVÁ Diana, MDDr.02/59370 440Katedra stomatológie (LF)BA
BABICOVÁ Diana, MDDr.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)BAB-257
BABINCOVÁ Júlia, Mgr., PhD.02/59370 322Oddelenie toxikológie (FVZ)BAB2-221
BACHRATÁ Zuzana, PhDr., PhD.02/59370 474Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-497
BACHRATÝ Juraj, PhDr.02/59370 975KvestorátBAB‐601
BAKO Jana, Mgr.02/59370 883Oddelenie virológie (LF)BAB‐614
BAKSOVÁ Renáta, Mgr.02/59370 224Ústav mikrobiológie (LF)BAB‐128
BALÁŽ Jozef, Ing., PhD.02/59370 132Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky (FVZ)BAB1-318
BALÁŽ Jozef, Ing., PhD.02/59370 256Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky (FVZ)BAB1-318
BALÁŽ Vladimír, MUDr., PhD.048/4412 151II. Urologická klinika (FZ)BB
BALKOVÁ Lucia, MUDr.02/59370 128ŠAS - klinická imunológia I. (PLK)BAB-014
BALOGH Vladimír, MUDr.02/59370 367Ústav tradičnej čínskej medicíny (LF)BAB‐652
BALOGOVÁ Soňa, doc. MUDr., PhD.02/32249 130Katedra nukleárnej medicíny (LF)BAA-201
BALOGOVÁ Soňa, doc. MUDr., PhD.02/32249 240Katedra nukleárnej medicíny (LF)BAA-201
BARANČOKOVÁ Magdaléna, RNDr.02/59370 347Ústav biológie (LF)BAB3‐204
BARCZI Tomáš, MUDr., PhD.02/59370 919Ústav anatómie (LF)BAB-206
BARTOLČIČOVÁ Barbora, Mgr., PhD.
02/59370 286Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)BAB-425
BARTUŠOVÁ Mária, Mgr., PhD.02/59370 565Katedra preventívnej a klinickej medicíny (FVZ)BAB-395
BASHIR GÉČOVÁ Vladimíra, Mgr.02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)BAB‐204
BELAY Girma, MVDr., CSc.02/59370 217Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐510
BELAY Girma, MVDr., CSc.02/59370 845Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐510
BENKÖOVÁ Brigita, RNDr., PhD.02/59370 882Ústav mikrobiológie - enterovírusy (LF)BAB-624
BENKOVICSOVÁ Dana, Mgr.0947 924 196Odbor hospodárskej správy (prevádzka)BAC‐011
BERENČÍKOVÁ Katarína02/59370 949Materiálno-technické zabezpečenieBAB3‐603
BERNÁTHOVÁ Ivana, PhDr.048/3248 012Katedra fyzioterapie (FZ)BBA-215
BERTÓKOVÁ Laura0947 924 171Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐121
BIELIK Michal02/59370 192Referát autodopravyBAB‐002
BIELIK Peter, doc. MUDr., PhD.048/3248 017Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FZ)BBA-202
BLAHOVSKÁ Silvia, Mgr.0947 924 191Pedagogický odborBAA‐109
BOBRÍKOVÁ Daniela02/59370 338Oddelenie toxikológie (FVZ)BAB2-202
BOĎA Ján048/3248 011Prevádzka fakulty (FZ)BBA-011
BOLEDOVIČOVÁ Jana, RNDr., PhD., MPH02/59370 862Katedra epidemiológie (FVZ)BAB-311
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 683Oddelenie virológie (LF)BAB2‐417
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 774Oddelenie virológie (LF)BAB2‐417
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 777Oddelenie virológie (LF)BAB2‐417
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 327Ústav mikrobiológie (LF)BAB‐126
BORECOVÁ Petra, MUDr.02/59370 440Katedra stomatológie (LF)BA
BORECOVÁ Petra, MUDr.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)BAB-257
BORODACH Volodymyr, doc. MUDr., PhD.02/59370 637Katedra dentálnej hygieny (FOaZOŠ)
BAB-494
BORSÁNYIOVÁ Mária, Mgr., PhD.02/59370 591Oddelenie virológie (LF)BAB2‐416
BRAMUŠKOVÁ Jarmila, PhDr. Mgr., PhD.048/3248 031Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FZ)BBA-217
BRÁZDILOVÁ Ivana02/59370 126ŠAS -Hepatologická ambulancia (LF)BAB‐027
BRODŇAN Bohuslav, Ing.02/59370 147Odbor hospodárskej správy (prevádzka)BAVestibul
BRUCHÁČOVÁ Zora, MUDr., PhD., MBA02/59370 137Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva (LF)BAB-287
BULÍKOVÁ Táňa, MUDr., PhD.02/59370 857Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)BAB-594
BURGANOVÁ Andrea, PhDr. Bc., PhD.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)BA
CICKOVÁ Eva0947 913 705Personálno-právny odborBAA‐204
CINTULOVÁ Alena, Ing.0947 924 170Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐231
CSERIOVÁ Kristína, Mgr.0947 924 192Pedagogický odborBAA‐101
ČAKLOŠ Miloš, Mgr., PhD.
02/59370 453Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)BAB-416
ČAPKOVÁ Danica0947 924 193Pedagogický odborBAA‐112
ČECHOVÁ Daniela, doc. PhDr., PhD.02/59370 860Ústav psychológie (LF)BAB‐211
ČEPCOVÁ Darina02/59370 643Ústav biológie (LF)BAB3-213
ČEPCOVÁ Darina02/59370 346Ústav biológie (LF)BAB3‐203
ČERNUŠKOVÁ Lucia, PharmDr., CSc.02/59370 194Ústav farmácie (LF)BAB3‐605
ČERVIENKA Pavol0917 496 404Polyfunkčný objektBB
ČIŽNÁR Ivan, prof. Ing., DrSc.02/59370 862Katedra epidemiológie (FVZ)BAB-311
ČONKA Kamil, Ing., PhD.02/59370 233Oddelenie toxických organických polutantov (LF)BAB1‐201
ČONKA Kamil, Ing., PhD.02/59370 747Oddelenie toxických organických polutantov (LF)BAB1‐207
ČUHÁROVÁ Leóna, MVDr.02/59370 562Fyziologický ústav (LF)BAB‐292
ČUNČÍKOVÁ Daniela, PhDr., PhD.
02/59370 286Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)BAB-425
ČURGALY Peter, Ing.0947 924 195Hlavný kontrolórBAA‐228
DEBNÁROVÁ Jana, PhDr., PhD.02/59370 481Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)
BAB-492
DEGLOVIČ Juraj, MUDr., PhD., MPH02/59370 440Katedra stomatológie (LF)BA
DETÁRY Milan02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)BAB0‐003
DIANIŠKOVÁ Simona, MUDr., PhD.02/59370 289Katedra čeľustnej ortopédie (LF)BAB‐645
DIANIŠKOVÁ Simona, MUDr., PhD.02/59370 887Katedra čeľustnej ortopédie (LF)BAB‐506
DINUŠOVÁ Laura 02/59370 470Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-454
DLHOŠ Miroslav, Mgr., PhD.02/59370 286Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)BAB-425
DLUHOLUCKÝ Svetozar, prof. MUDr., CSc.048/3248 022Katedra ošetrovateľstva (FZ)BBA-234
DOBIÁŠ Viliam, doc. MUDr., PhD.0905 448 713Katedra urgentnej medicíny (LF)BAB-205
DÓKUŠ Karol, doc. MUDr., PhD.048/4412 141II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU (FZ)BB
DOSTÁLOVÁ Katarína, Ing.02/59370 917Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-463
DOSTÁLOVÁ Katarína, MUDr., PhD., MPH02/59370 862Katedra preventívnej a klinickej medicíny (FVZ)BAB-311
DROBNÁ Beata, Ing., CSc.02/59370 235Oddelenie toxických organických polutantov (LF)BAB1‐203
DUDEKOVÁ Alena, Ing. PhDr., PhD.02/59370 857Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)BAB-593
DULANSKÁ Silvia, doc. RNDr., PhD.02/59370 623Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)BAB-314
DURAJOVÁ Silvia, Bc.02/59370 559Študijné oddelenie (FVZ)BAB-393
ĎURAN BAŠTÁK Zlata, Mgr.02/59370 461Študijné oddelenie - ďalšie vzdelávanie (FOaZOŠ)BAB-481
ĎURFINA Daniel, Mgr.02/59370 651KvestorátBAA‐208
DŽUPA Peter, doc. MUDr., PhD., MPH02/59370 637Katedra dentálnej hygieny (FOaZOŠ)
BAB-494
FÁBELOVÁ Lucia, Mgr., PhD., MPH02/59370 386Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)BAB-146
FÁBER Peter0917 496 404Polyfunkčný objektBB
FÁBRYOVÁ Ľubomíra, doc. MUDr., PhD.02/59370 644Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-453
FANČOVÁ Jana0947 924 173Ubytovacie zariadenie SZU v BratislaveBAC‐001
FARKOVÁ Miluša, Ing.0947 924 174Univerzitná knižnicaBAA-156
FIALOVÁ Anna, RNDr., PhD.02/59370 563Ústav pracovnej zdravotnej služby (FVZ)BAB-310
FRČOVÁ Beáta, doc. PhDr. Bc., PhD., MPH048/3248 023Dekan (FZ)BBA-224
FRČOVÁ Zuzana, Mgr., PhD.048/3248 027Katedra fyzioterapie (FZ)BBA-205
FURINDA Ľubomír02/59370 980Oddelenie informačných technológiíBAB-603
FURKOVÁ Katarína, doc. MUDr., CSc.02/59370 165Klinika pre deti adorast A. Getlíka LF SZU a UNB (LF)BAB‐186
GÁFRIKOVÁ Marta, Mgr.02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)BAB‐204
GAGO František, Mgr., PhD.02/59370 232Oddelenie toxických organických polutantov (LF)BAB1‐202
GAGO František, Mgr., PhD.02/59370 747Oddelenie toxických organických polutantov (LF)BAB1‐207
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 350Dekan (LF)BAA-118
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 351Dekanát (LF)BAA-118
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 127ŠAS - interná ambulancia (PLK)BAB‐025
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 397ŠAS - interná ambulancia (PLK)BAB‐025
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 630Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐213
GAJDOŠ Radomír, MUDr., PhD.048/4412 157II. Klinika úrazovej chirurgie SZU (FZ)BB
GALÁDOVÁ Irena, Ing., Mgr., MBA048/3248 040Katedra spoločných disciplín (FZ)BBA-234
GALLOVÁ Jozefína02/59370 791Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB‐559
GALOVIČ Juraj, MUDr., PhD.02/59370 279Ústav televýchovného lekárstva a telesnej výchovy (LF)BAB‐284
GAVURNÍKOVÁ Kristína0947 924 177Univerzitná knižnicaBAA-141
GAZDÍKOVÁ Katarína, doc. MUDr., PhD., MPH, mim. prof.02/59370 622Ambulancia všeobecného lekára, nefrológia a interná ambulancia (PLK)BAB-015
GAZDÍKOVÁ Katarína, prof.. MUDr., PhD., MPH02/59370 621Katedra Všeobecného lekárstva (LF)BAB-019
GEBEOVÁ Klára, PhDr., PhD.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)BAB-403
GIBALOVÁ Beáta02/59370 466Študijné oddelenie (LF)BAB-100
GLASA Jozef, prof. MUDr., PhD.02/59370 138Ambulancia interná, klinickej farmakológie a hepatológie (LF) BAB-026
GLASA Jozef, prof. MUDr., PhD.02/59370 180Ústav zdravotníckej etiky (FOaZOŠ)BAB-456
GLASA Jozef, prof. MUDr., PhD.02/59370 547Ústav zdravotníckej etiky (FOaZOŠ)BAB-461
GLASA Jozef, prof. MUDr., PhD.02/59370 769Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie (FOaZOŠ)BAB-526
GLASA Jozef, prof. MUDr., PhD.02/59370 223Ultrasonografia, echokardiografia (LF)BAB‐091
GLASOVÁ Helena, MUDr., PhD.02/59370 126ŠAS -Hepatologická ambulancia (LF)BAB‐027
GLASOVÁ Helena, MUDr., PhD.02/59370 767Katedra farmakológie (LF)BAB‐580
GLONČÁK František, Ing. Bc., PhD.048/3248 038Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FZ)BBA-XXX
GOMOLA Igor, Ing., PhD.02/59370 447Oddelenie radiačnej hygieny (FVZ)BAB-315
GREGORIČKOVÁ Jana02/59370 397Ambulancia všeobecného lekára (LF)BAB-025
GREGORIČKOVÁ Jana02/59370 128ŠAS - klinická imunológia I. (PLK)BAB‐014
GROMADOVÁ Barbora, Ing.048/3248 041Prevádzka fakulty (FZ)BBA-206
GROŽAJOVÁ Miroslava, Mgr.0947 924 175Univerzitná knižnicaBAA‐142
GURÍN Daniel, PhDr., PhD.048/3248 037Katedra fyzioterapie (FZ)BBA-224
HÁBEKOVÁ Monika, RNDr., PhD.02/59370 133SVALZ-diagnostika HIV AIDS (PLK)BAB‐052
HÁBEKOVÁ Monika, RNDr., PhD.02/59370 144Oddelenie virológie - NRC pre prevenciu HIV/AIDS (LF)BAB‐054
HÁBEKOVÁ Monika, RNDr., PhD.02/59370 858Oddelenie virológie (LF)BAB‐059
HÁJOVSKÁ Jana, Mgr.0947 924 180Pedagogický odborBAA‐109
HALADOVÁ Zuzana, Mgr.02/59370 274Kancelária rektoraBAA-216
HALADOVÁ Zuzana, Mgr.02/59370 278Kancelária rektoraBAA‐213
HANCKOVÁ Terézia02/59370 887Katedra čeľustnej ortopédie (LF)BAB‐598
HAPLOVÁ Beáta02/59370 787Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB‐550
HAPLOVÁ Beáta02/59370 788Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB‐554
HARVANOVÁ Ľubica, doc. MUDr., PhD.02/59370 170Katedra hematológie a transfuziológie (LF)BAB‐210
HAVLOVÁ Jana, PhDr., PhD.02/59370 286Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)BAB-425
HENČEKOVÁ Danica, MUDr., PhD.02/59370 859Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB (LF)BAB‐648
HLAVÁČ Marian, MUDr., PhD.048/4412 154Ortopedická klinika SZU (FZ)BB
HLAVENKOVÁ Mária02/59370 881Oddelenie virológie (LF)BAB‐624
HODOSY Július, doc. MUDr. Mgr., PhD., MPH02/59370 857Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)BAB-593
HOLAS Dušan, Mgr., PhD.02/59370 279Ústav televýchovného lekárstva a telesnej výchovy (LF)BAB‐284
HOLEČKOVÁ Katarína, doc. MUDr., PhD.0947 924 198Dekanát (LF)BAA‐117
HOLEČKOVÁ Katarína, doc. MUDr., PhD.02/59370 569Katedra infektológie (LF)BAB‐202
HOLEČKOVÁ Marta, Mgr.02/59370 887Katedra čeľustnej ortopédie (LF)BAB‐500
HOLIČOVÁ Antónia, PhDr.02/59370 572Tajomník (FVZ)BAB-313
HOLOMÁŇ Jozef, prof. MUDr., CSc.02/59370 770Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie (LF)BA
HOLOMÁŇ Jozef, prof. MUDr., CSc.02/59370 769Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie (LF)BAB‐526
HOLOMÁŇ Jozef, prof. MUDr., CSc.02/59370 838Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie (LF)BAB‐527
HOLOMÁŇ Jozef, prof. MUDr., CSc.02/59370 126ŠAS -Hepatologická ambulancia (LF)BAB‐027
HORNIAČKOVÁ Miroslava, MUDr., PhD., MPH02/59370 734Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB1‐417
HORVÁTH Ivett, Mgr.
02/59370 476Katedra pôrodnej asistencie (FOaZOŠ)BAB-413
HORVÁTHOVÁ Eva, prof. MUDr., PhD., MPH02/59370 384Katedra preventívnej a klinickej medicíny (FVZ)BAB-312
HORVÁTHOVÁ Kvetoslava, Bc.0947 924 197Dekanát (LF)BAA‐114
HORVÁTHOVÁ Martina, doc. RNDr., PhD.02/59370 447Oddelenie radiačnej hygieny (FVZ)BAB-315
HORVÁTHOVÁ Mira, doc. RNDr., PhD.02/59370 830Ústav imunológie a alergológie (LF)BAB‐542
HRABČÁKOVÁ Janka, PhDr., PhD.02/59370 476Katedra pôrodnej asistencie (FOaZOŠ)BAB-413
HRABČÁKOVÁ Mária, Mgr.0947 924 189Pedagogický odborBAA‐107
HRÍBIK Martin, Bc.048/3248 054Prevádzka fakulty (FZ)BBA-032
HRUBIŠKO Mikuláš, prof. MUDr., CSc.02/59370 170Katedra hematológie a transfuziológie (LF)BAB‐210
HRUŠECKÁ Pavla, Mgr.0947 924 172Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐229
HUBÁČKOVÁ Hildegarda02/59370 136Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)BAB-154
HUDECOVÁ Lucia, Ing.02/59370 744Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (LF)BAB‐653
CHMELÁROVÁ Eva, PhDr.0947 924 187Pedagogický odborBAA‐106
CHOMO Dušan0948 985 027Recepcia - internátBARecepcia
CHRENKOVÁ Eva02/59370 125Osteocentrum-Denzitometria (PLK) BAB‐032
CHRENKOVÁ Eva02/59370 856Ambulancia všeobec. lekára, Osteocentrum (PLK)BAB‐028
CHRENKOVÁ Eva02/59370 622Ambulancia všeobecného lekára, nefrológia a interná ambulancia (PLK)BAB‐015
CHUDÝ Martin, Mgr.02/59370 473Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)BAB-495
ILLYOVÁ Elena02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)BAB0‐003
IŠTOK Marek, Mgr. Bc.02/59370 453Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)BAB-416
IVANIČOVÁ Denisa, PhDr.048/3248 012Katedra fyzioterapie (FZ)BBA-215
IŽÁKOVÁ Jana, Mgr. 0947 913 704Personálno-právny odborBAA‐206
JAKABOVÁ Monika02/59370 539Oddelenie radiačnej hygieny (FVZ)BAB-317
JANÁKOVÁ Alžbeta, MUDr.02/59370 848Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐509
JANČO Ladislav, MUDr.048/4412 147II. Očná klinika SZU (FZ)BB
JANČOVIČOVÁ Helga, Mgr., PhD.02/59370 574Centrum rozvoja SZUBAA-140
JANICSKOVÁ Zdena02/59370 891Zverinec (FVZ)BAB2-603
JANICZEKOVÁ Elena, PhDr., PhD.048/3248 035Katedra ošetrovateľstva (FZ)BBA-207
JANÍČKOVÁ Oľga, RNDr.02/59370 885Oddelenie virológie (LF)BAB‐621
JANÍKOVÁ Jana0947 924 172Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐229
JANKOVIČ Milan, Ing.02/59370 970Oddelenie informačných technológiíBAB-600
JANKOVIČOVÁ Júlia, PhDr.048/3248 016Katedra ošetrovateľstva (FZ)BBA-207
JAŠKOVÁ Andrea02/59370 138ŠAS - klinická farmakológia (PLK)BAB-026
JAŠKOVÁ Andrea02/59370 223Tranzientná elastografia (PLK)BAB-091
JELÍNEK Ľubomír02/59370 190Materiálno-technické zabezpečenieBAB0‐023
JELÍNEK Ľubomír0940 643 824Materiálno-technické zabezpečenieBAB0‐023
JELÍNEK Pavol02/59370 977Oddelenie informačných technológiíBAB-604
JENDRÁLOVÁ Viera, Bc.02/59370 551Dekanát (FVZ)BAB-301
JUDr. Janka Al Henami02/59370 428Centrum pre podporu vnútorného systému kvalityBAA-203
JUHÁSOVÁ Anna02/59370 425Ambulancia klinickej imunológie a alergológie III. (PLK)BAB‐014
JURČOVIČOVÁ Beáta0947 924 169Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐226
KADLEČÍK Jozef, RNDr.02/59370 359Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (LF)BAB‐651
KAFKOVÁ Zuzana, Mgr.0947 924 181ErasmusBA
KALIVODOVÁ Jessica
02/59370 177Študijné oddelenie - vysokoškolské štúdium (FOaZOŠ)BAB-592
KALOUDOVÁ Renáta02/59370 190Materiálno-technické zabezpečenieBAB0-023
KALOUDOVÁ Renáta0940 643 824Materiálno-technické zabezpečenieBAB0-023
KATONOVÁ Elena, Bc.02/59370 426Katedra všeob. lekárstva LF SZU (LF)BAB‐185
KENDI Norbert, PhDr.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)BA
KIMIJANOVÁ Martina, Ing.0947 913 703Personálno-právny odborBAA‐206
KLAMO Daniel02/59370 771Oddelenie toxikológie, zverinec (FVZ)BAB2-507
KLANDUCHOVÁ Lýdia0947 924 170Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐231
KLEIN Michaela, Mgr.02/59370 468Katedra dentálnej hygieny (FOaZOŠ)
BAB-494
KLOKOČNÍKOVÁ Petra, Mgr.0947 924 178Univerzitná knižnicaBAA-141
KMEŤKOVÁ Alžbeta, Mgr.02/59370 323Katedra stomatológie (LF)BAB-247
KMOŠKOVÁ Jana, RNDr., MPH0947 924 198Dekanát (LF)BAA-116
KNIEZOVÁ Katarína, Ing.0947 913 709Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐225
KOJŠ Jozef, Mgr. Bc., MBA02/59370 453Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)BAB-586
ĎURICOVÁ Barbora Mária, Bc.02/59370 369Dekanát (FOaZOŠ) - asistentka prodekana pre praktickú výučbu a klin. prax
BAB-412
KIŠŠOVÁ Miroslava02/59370 369Dekanát (FOaZOŠ) - asistentka prodekana pre pedagogickú činnosťBAB-412
KONEČNÍKOVÁ Andrea02/59370 281Katedra FBLR (LF)BAB3-601
KOŇOŠOVÁ Helena, doc. PhDr., PhD.02/59370 479Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-493
KOPPOVÁ Kvetoslava, doc. MUDr., PhD.0903 570 205Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód (FZ)BBD-312
KOSTKA Martin, Mgr.02/59370 979Oddelenie informačných technológiíBAB-606
KOŠČOVÁ Silvia, Ing.02/59370 842Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐506
KOTLEBOVÁ Nina, Mgr., PhD.02/59370 573Katedra epidemiológie (FVZ)BAB-394
KOVÁCSOVÁ Erika, PaedDr., PhD.02/59370 920Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky (LF)BAB‐282
KOVÁČ Gustáv, prof. MUDr., RNDr., CSc., MBA02/59370 480Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (LF)BAB1‐600
KRAJČÍROVÁ Judita, Ing.0947 913 706Personálno-právny odborBAA‐204
KRÁLIK Jakub, Bc.
02/59370 428Centrum pre podporu vnútorného systému kvalityBAA-203
KRÁLINSKÝ Karol, prof. MUDr., PhD.048/4726 580II.Detská klinika SZU DFNsP BB (FZ)BBDFNsP
KRČMÉRYOVÁ Terézia, doc. MUDr., PhD.02/59370 469Ústav zdravotníckej etiky (FOaZOŠ)BAB-408
KRESÁNEK Jaroslav, prof. MUDr., PhD.02/59370 397Ambulancia všeobecného lekára (LF)BAB-025
KRISTOVÁ Jarmila, doc. PhDr., PhD., MPH02/59370 454Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-491
KRIŠTÚFKOVÁ Zuzana, prof. MUDr., PhD.02/59370 564Katedra epidemiológie (FVZ)BAB-305
KRIVOŠÍKOVÁ Zora, RNDr., PhD.02/59370 748Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐212
KRUPA Ivan, Ing.0917 496 404Polyfunkčný objektBB
KUDLEJOVÁ Mária, PhDr., PhD.
02/59370 374Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)
BAB-452
LAJDOVÁ Ingrid, RNDr., PhD.02/59370 139Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐085
LAJDOVÁ Ingrid, RNDr., PhD.02/59370 156Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐047
LAKATOŠ HANICOVÁ Denisa, Mgr.02/59370 156Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐047
LAUKOVÁ Jana, PhDr., PhD.048/3248 032Katedra ošetrovateľstva (FZ)BBA-203
LEHOTSKÁ MIKUŠOVÁ Miroslava, Mgr., PhD.02/59370 394Odd. imun. a imunotoxikológie (LF)BAB2‐207
LEHOTSKÁ Renáta, Ing., PhD.02/59370 736Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB1‐507
LEŠKA Ivan, Ing.02/59370 120PodateľňaBAB-096
LIPOVSKÝ Miroslav02/59370 976Oddelenie informačných technológiíBAB-602
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 537Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB1‐312
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 343Odd. imun. a imunotoxikológie (LF)BAB2‐222
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 540Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB2‐211
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 242Ústav imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB‐231
LIŠKOVÁ Oľga02/59370 781Oddelenie imun. a imunotoxikológie (LF)BAB‐541
LIŠKOVÁ Oľga02/59370 785Oddelenie imun. a imunotoxikológie (LF)BAB‐546
LIŠKOVÁ Oľga02/59370 786Oddelenie imun. a imunotoxikológie (LF)BAB‐547
LUČENIČ Andrej, PhDr., PhD.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)BAB-403
LUKÁČOVÁ Ivana02/59370 560Dekanát (LF)BAB‐183
LUKÁN Norbert, doc. MUDr., PhD. 02/59370 227Prednosta Ústavu klinickej imunológie a alergológie (LF)BAB‐203
LUKÁN Norbert, doc. MUDr., PhD. 02/59370 425Ambulancia klinickej imunológie a alergológie III. (PLK)BAB‐014
LUKÁŠ Jozef, MUDr., PhD.
02/59370 170Katedra hematológie a transfuziológie (LF)BAB‐210
LUŠČIK Július0917 489 016Prevádzka fakulty (FZ)BBdielňa
MÁDEROVÁ Eva, doc. MUDr., CSc.02/59370 579Katedra epidemiológie (FVZ)BAB-392
MADROVÁ Nikola, Mgr.02/59370 783Ústav imunológie a alergológie (LF)BAB‐543
MACHÁNOVÁ Gabriela0947 924 169Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐226
MÁJEK Milan, doc. MUDr., CSc.02/59370 472Klinika anestéziológie aintenzívnej medicíny LF SZU a UNB (LF)BAB‐495
MAJERČÍKOVÁ Darina02/59370 730Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB1‐407
MAJERČÍKOVÁ Darina02/59370 736Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB1‐507
MAKOVICKÁ Zuzana, Mgr.0947 924 176Univerzitná knižnicaBAA-126
MAKYTOVÁ Zdena, Mgr.02/59370 625Dekanát (FOaZOŠ)BAB-595
MARCI Mikuláš, PhDr., MPH02/59370 286Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)BAB-425
MARKO Ľubomír, doc. MUDr., PhD.048/4412 156II. Chirurgická klinika SZU - Katedra urgent.zdr.starostlivosti (FZ)BB
MARKOVSKÁ Neda, prof. MUDr., CSc.02/59370 440Katedra stomatológie (LF)BA
MARKOVSKÁ Neda, prof. MUDr., CSc.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)BAB-257
MARSOUFANIDIS BALOMENOS Mária, JUDr.02/59370 358Personálno-právny odborBAA‐205
MARTULIAK Igor, doc. MUDr., PhD.048/4412 179Algeziologická klinika SZU - Katedra klinických disciplín (FZ)BB
MASÁCOVÁ Ingrid, Ing.0947 924 190Pedagogický odborBAA-108
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 248Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐237
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 317Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐239
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 318Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐240
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 336Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐266
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 337Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐267
MÁTÉOVÁ Renáta02/59370 918Študijné oddelenie - vysokoškolské štúdium (FOaZOŠ)BAB-589
MATOŠOVÁ Monika, PhDr.048/4413 688II. Klinika AIM - Katedra urgent.zdr.starostlivosti (FZ)BB
MATUŠKOVÁ Veronika, Mgr.02/59370 475Študijné oddelenie - externé štúdium (FOaZOŠ)BAB-412
MATUŠOVÁ Desana, PharmDr., PhD.02/59370 176Ústav farmácie (LF)BAB‐650
MÁTYÁS Štefan, PharmDr., PhD.02/59370 395Fyziologický ústav (LF)BAB‐120
MELICHEROVÁ Katarína, Mgr.02/59370 844Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐508
MELOUNKOVÁ Jana02/59370 157PodateľňaBAB‐096
MESZÁROŠOVÁ Daniela0947 924 186Pedagogický odborBAA‐101
MIČKOVÁ Zuzana, PhDr., PhD.02/59370 860Ústav psychológie (LF)BAB‐211
MIHALE Jakub Ondrej, Mgr.02/59370 883Oddelenie virológie (LF)BAB‐614
MIKLOVIČOVÁ Emília, PhDr., PhD.02/59370 282Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-406
MIKO Michal, MUDr. Mgr., PhD.02/59370 793Ústav histológie a embryológie (LF)BAB1-502
MIKUŠOVÁ Renáta, MUDr., PhD.02/59370 793Ústav histológie a embryológie (LF)BAB1-502
MINÁR Dušan02/59370 192Referát autodopravyBAB‐002
MIŠĽANOVÁ Csilla, RNDr., PhD.02/59370 470Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-454
MIZEROVÁ JANÍČKOVÁ Lucia, JUDr.0917 496 406Odbor verejného obstarávaniaBAA-227
MOJŽIŠOVÁ Marianna, Mgr. 02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)BAB‐204
MOJŽIŠOVÁ Marianna, Mgr. 02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)BAB‐204
MORICOVÁ Štefánia, doc. MUDr., PhD., MPH02/59370 2501. prorektorBAA-123
MRVÍKOVÁ Edita02/59370 243Ústav imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB‐232
MUCSKA Matej, PhDr., PhD., MPH02/59370 553Ústav ochrany zdravia (FVZ)BAB-307
MULARČÍKOVÁ Natália, Mgr.02/59370 451Dekanát (FOaZOŠ)BAB-400
MUŇOZ BRAUN Martina02/59370 475Študijné oddelenie - vysokoškolské štúdium (FOaZOŠ)BAB-590
MURÍNOVÁ Ľubica, MUDr., PhD.02/59370 153Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)BAB-147
MUSIL Peter, RNDr., PhD.02/59370 575Fyziologický ústav (LF)BAB‐337
MUŠINSKÁ Jana, Mgr., PhD.
02/59370 481Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-492
NAGYOVÁ Helena02/59370 537Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB1‐312
NAGYOVÁ Helena02/59370 343Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB2‐222
NAGYOVÁ Helena02/59370 540Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB2‐211
NAGYOVÁ Helena02/59370 243Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB‐232
NAŇO Igor, Ing. MPH02/59370 650KvestorBAA‐208
NAVRÁTILOVÁ Katarína, Mgr.048/3248 020Študijné oddelenie (FZ)BBA-014
NEMCOVÁ Lucia0947 913 708Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐225
NEMCOVÁ Tatiana048/3248 021Študijné oddelenie (FZ)BBA-014
NEUMANNOVÁ Monika02/59370 472Oddelenie vnútorného systému zabezpečovania kvality a akreditácií (FOaZOŠ)BAB-415
NOVÁKOVÁ Mária, JUDr., PhD.02/59370 358Personálno-právny odborBAA‐205
NÝBLOVÁ Andrea, Ing.02/59370 838Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie (LF)BAB‐527
OFUKANÁ Alena, Mgr.02/59370 733Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB1‐416
OCHABA Róbert, Doc. PhDr., PhD., MPH02/59370 576Katedra preventívnej a klinickej medicíny (FVZ)BAB-386
OKŠA Adrián, doc. MUDr., CSc.02/59370 599Nefrologická ambulancia (PLK)BAB‐025
OKŠA Adrián, doc. MUDr., CSc.02/59370 628Ústav farmakológie LF SZU (LF)BAB‐283
ONDREJKOVIČOVÁ Alena, MUDr., PhD.02/59370 367Ústav tradičnej čínskej medicíny (LF)BAB‐652
ONDRISKOVÁ Lucia0947 913 703Personálno-právny odborBAA‐206
OREŠANSKÝ Vendelín0948 985 027Recepcia - internátBARecepcia
ORGONÍKOVÁ Mária02/59370 195Ústav farmácie (LF)BAB3‐604
OSLANEC Jozef0917 496 404Polyfunkčný objektBB
OSTROLUCKÁ Martina0917 496 404Polyfunkčný objektBB
OSTROŽLÍKOVÁ Veronika0947 924 179Dekanát (LF)BAA-114
OZOGÁNYOVÁ Magda, PhDr., PhD.02/59370 374Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)
BAB-452
OŽVÁTOVÁ Klára, Mgr.0947 924 177Univerzitná knižnicaBAA‐141
PADYŠÁKOVÁ Hana, doc. PhDr., PhD.02/59370 840Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-409
PALLOVÁ Zuzana, Mgr.0917 496 406Odbor verejného obstarávaniaBAA-227
PALUGOVÁ Eva, Bc.02/59370 271Kancelária rektoraBAA‐216
PALUGOVÁ Eva, Bc.02/59370 274Kancelária rektoraBAA‐216
PAPAY Roman02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)BAB0‐003
PATAYOVÁ Henrieta, MUDr., PhD.02/59370 246Ústav imunológie a alergológie (LF)BAB‐235
PATOČKA Marian02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)BAB0‐003
PAUKOVÁ Viera, Ing.0947 924 194Pedagogický odborBAA‐108
PAUL HRABOVSKÁ Anna, doc. PharmDr., PhD.02/59370 839Ústav farmakológie (LF)BAB-529
PAVLE Marek, Mgr.
02/59370 222Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)BAB-156
PECZOVÁ Soňa0947 924 188Pedagogický odborBAA‐112
PECHAN Juraj, prof. MUDr., CSc.0947 924 179Klinika chirurgickej onkológie LF SZU aNOÚ (LF)BAA‐114
PERĎOCHOVÁ Anna, Mgr., PhD.02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)BAB‐204
PETÍKOVÁ Mária048/3248 011Prevádzka fakulty (FZ)BBA-011
PETRIŠINOVÁ Katarína, Mgr.02/59370 463Študijné oddelenie - ďalšie vzdelávanie (FOaZOŠ)BAB-480
PETRŽELOVÁ Alžbeta0947 924 199Ubytovacie zariadenie SZU v BratislaveBAC‐001
PIECKOVÁ Elena, doc. Ing., PhD., MPH02/59370 376Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB‐555
PIECKOVÁ Elena, doc. Ing., PhD., MPH02/59370 787Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB‐550
PILARČÍKOVÁ Katarína048/3248 011Prevádzka fakulty (FZ)BBA-011
PÍSECKÁ Andrea, PhDr.02/59370 477Tajomník (FOaZOŠ)BAB-488
POKORNÁ Andrea02/59370 364Dekanát (LF)BAB-182
POLIAKOVÁ Iveta02/59370 952Materiálno-technické zabezpečenieBAB3‐603
POPELKOVÁ Marta, Doc. PhDr., PhD.02/59370 860Ústav psychológie (LF)BAB‐211
POPOVIČ Róbert, MUDr.02/59370 145ŠAS - kardiológia (PLK)BAB‐033
PORUBENOVÁ Anna, MUDr., MPH02/59370 480Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (LF)BAB1‐600
PREVOŽŇÁKOVÁ Iveta02/59370 356Dekanát (LF)BAB‐183
PROCHÁZKOVÁ Ľubica, Bc.02/59370 154Kardiológia (PLK)BAB‐033
PROCHÁZKOVÁ Ľubica, Bc.02/59370 580Vedúca sestra (PLK)BAB‐030
PROCHÁZKOVÁ Ľubica, Bc.02/59370 437ŠAS - klinická imunológia II. (PLK)BAB‐341
RAPČÍKOVÁ Tatiana, doc. PhDr. Mgr., PhD.048/3248 018Katedra ošetrovateľstva (FZ)BBA-224
REISENAUER Roman0948 985 027Recepcia - internátBARecepcia
REMEŠOVÁ Beáta, Mgr.0947 913 707Personálno-právny odborBAA‐204
REPKOVÁ Adriana, doc. PhDr., PhD.02/59370 626Katedra pôrodnej asistencie (FOaZOŠ)BAB-414
RICHTEROVÁ Denisa, PhDr., PhD.02/59370 222Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)BAB-156
ROLLEROVÁ Eva, Mgr., PhD.02/59370 326Oddelenie toxikológie (FVZ)BAB2-209
ROTHBAUEROVÁ Milena02/59370 190Materiálno-technické zabezpečenieBAB0-023
ROTHBAUEROVÁ Milena0940 643 824Materiálno-technické zabezpečenieBAB0-023
ROTTKOVÁ Jana, PhDr., PhD.02/59370 374Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-407
ROŽŇOVÁ Magdaléna0947 924 174Univerzitná knižnicaBAA‐156
RYBÁROVÁ Zuzana, PhDr. Bc., PhD., MPH02/59370 300Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-489
SABOL Jaroslav, Ing. Bc.
02/59370 453Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)BAB-586
SALAJOVÁ Jarmila02/59370 398Oddelenie toxických organických polutantov (LF)BAB1‐215
SALIC René02/59370 978Oddelenie informačných technológiíBAB-606
SEDÍLKOVÁ Ľubica02/59370 883Oddelenie virológie (LF)BAB‐614
SEŇAVOVÁ Miroslava, Mgr.02/59370 257Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia (FVZ)BAB-316
SESZTÁK Attila, PhDr.0947 924 182Pedagogický odborBAA-105
SCHWARZOVÁ Katarína, RNDr., PhD.02/59370 919Ústav mikrobiológie (LF)BAB-646
SKLADANÝ Ľubomír, MUDr., PhD.048/4412 135II. Interná klinika SZU (FZ)BB
SKOKAN František, PhDr., PhD.02/59370 860Katedra prac.a organiz .psychológie (LF)BAB‐211
SLAMA Pavel0917 496 404Polyfunkčný objektBB
SLEZÁKOVÁ Zuzana, prof. PhDr., PhD., MPH02/59370 450Dekan (FOaZOŠ)BAB-401
SLEZÁKOVÁ Zuzana, prof. PhDr., PhD., MPH02/59370 478Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-404
SLÍŽ Štefan048/3248 033Prevádzka fakulty (FZ)BBB-003
SLOBODOVÁ Lucia, Mgr., PhD.02/59370 279Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy (LF)BAB‐284
SNITKOVÁ Mária, Mgr., PhD.048/3248 036Katedra spoločných disciplín (FZ)BBA-218
SOLÁROVÁ Martina, PhDr.
02/59370 482Katedra ošetrovateľstva (FOaZOŠ)BAB-490
STACHOVÁ SEJÁKOVÁ Zuzana, Ing., PhD.02/59370 232Oddelenie toxických organických polutantov (LF)BAB1‐202
STARUCHOVÁ Marta, Ing., PhD.02/59370 340Ústav biológie (LF)BAB3‐201
STASÍKOVÁ Jana, Ing.0947 924 176Univerzitná knižnicaBAA‐126
STIERANKOVÁ Silvia, Mgr.0917 496 405Polyfunkčný objektBB
STRAKA Michal, MUDr., CSc.02/59370 440Katedra stomatológie (LF)BA
STRAKA Michal, MUDr., CSc.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)BAB-257
STRAKA Michal, MUDr., CSc.02/59370 166ŠAS - stomatológia (PLK)BAB‐646
STRÁPKOVÁ Janka, Bc.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)BA
SUCHÁNKOVÁ Milica, MUDr., CSc.
02/59370 135Katedra posudkového lekárstvaBAB-645
SUCHÁR Radoslav0917 489 012Oddelenie informačných technológiíBBA-032
SÝKORA Juraj, doc. PharmDr., CSc.02/59370 193Ústav farmácie (LF)BAB3-606
SÝKORA Juraj, doc. PharmDr., CSc.02/59370 896Ústav farmácie (LF)BAB‐643
SÝKOROVÁ Dana
02/59370 230Katedra posudkového lekárstvaBAB-642
SZABOVÁ Elena, doc. RNDr., CSc.02/59370 324Oddelenie toxikológie (FVZ)BAB2-218
SZABOVÁ Michaela, Ing., PhD.02/59370 780Oddelenie imun. a imunotoxikológie (LF)BAB‐536
SZABOVÁ Michaela, Ing., PhD.02/59370 784Oddelenie imun. a imunotoxikológie (LF)BAB‐545
ŠÁNEROVÁ Božena02/59370 360Odbor hospodárskej správy (prevádzka)BAB‐649
ŠARAYOVÁ Veronika, Mgr., PhD.02/59370 345Ústav biológie (LF)BAB3‐202
ŠIMKOVÁ Iveta, prof. MUDr., CSc.02/59320 272Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH (LF)BANUSCH a.s.
ŠIMONČÍKOVÁ Adriana, Mgr.048/4412 135II. Interná klinika SZU - Katedra ošetrovaťeľstva (FZ)BBFNsP
ŠIRKA Ivan, Ing.048/3248 034Prevádzka fakulty (FZ)BBA-032
ŠTEFÍKOVÁ Kornélia, MUDr., PhD.02/59370 125Osteocentrum - Denzitometria (PLK) BAB‐032
ŠTEFÍKOVÁ Kornélia, MUDr., PhD.02/59370 743Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐049
ŠTEFÍKOVÁ Kornélia, MUDr., PhD.02/59370 856Ambulancia všeobecného lekára, Osteocentrum (PLK)BAB‐028
ŠTELZER Martin, PhDr.02/59370 843Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐507
ŠTENCLOVÁ Ľubomíra, PhDr., PhD.02/59370 182Katedra klinickej logopédie (LF)BAB‐117
ŠUBOVÁ Margaréta, PharmDr., PhD.02/59370 176Ústav farmácie (LF)BAB‐650
ŠUJANOVÁ Barbora, Mgr.0947 924 183Centrum rozvoja SZUBAA-138
ŠULAJ Ján, MUDr., PhD.048/4413 008Neurochirurgická klinika SZU (FZ)BB
ŠUPLER Marek, MUDr., MPH02/59370 440Katedra stomatológie (LF)BA
ŠUPLER Marek, MUDr., MPH02/59370 851Katedra stomatológie (LF)BAB-257
ŠUSTROVÁ Mária, prof. MUDr., CSc.02/59370 437ŠAS - klinická imunológia II. (PLK)BAB‐341
ŠUSTROVÁ Mária, prof. MUDr., CSc.02/59370 445ŠAS - klinická imunológia II. (PLK)BAB‐347
TAKÁCSOVÁ Melinda, RNDr., PhD.02/59370 919Ústav anatómie (LF)BAB-206
TAROVÁ Eva02/59370 792Ústav mikrobiológie (LF)BAB‐561
TEREŠTÍK Peter02/59370 120PodateľňaBAB-096
TIHÁNYI Juraj, PhDr., PhD.02/59370 827Ústav ochrany zdravia (FVZ)BAB-309
TICHÝ Juraj, Mgr.02/59370 273Personálno-právny odborBAA‐207
TIRPÁKOVÁ Veronika, PaedDr., PhD.02/59370 279Ústav televýchovného lekárstva a telesnej výchovy (LF)BAB‐284
TOMAŠIKOVÁ Mária, Mgr.02/59370 156Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐047
TOMEK Dominik, PharmDr., PhD., MPH02/59370 871Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie (LF)BAB‐530
TOMKOVÁ Šárka, PhDr., PhD.048/3248 053Katedra fyzioterapie (FZ)BBA-204
TÓTHOVÁ CELLENGOVÁ Mária, PhDr.02/59370 160Ústav cudzích jazykov (LF)BAB-209
TÓTHOVÁ Erika02/59370 361Dekanát (LF)BAB‐183
TRNKA Patrik, Mgr.0908 866 446Polyfunkčný objektBB
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 537Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB1‐312
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 343Odd. imun. a imunotoxikológie (LF)BAB2‐222
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 540Oddelenie imunológie a imunotoxikológie (LF)BAB2‐211
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 244Odd. imun. a imunotoxikológie (LF)BAB‐234
TURNEROVÁ Natália, Bc.02/59370 2511. prorektor sekretariátBAA-123
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 247Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐236
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 317Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐239
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 318Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐240
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 336Oddelenie metalomiky (LF)BAB‐266
ULIANKO Jozef, MUDr.048/4413 853Klinika plastickej chirurgie SZU (FZ)BB
URBANČEK Slavomír, MUDr., PhD.048/4412 131Dermatovenerologická klinika SZU (FZ)BB
URBANOVÁ Michaela, Mgr.0949 251 194 Oddelenie toxikológie (FVZ)BAB-502
VACHÁLKOVÁ Viera02/59370 156Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)BAB‐047
VAJCÍKOVÁ Dana, Bc.02/59370 842Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐506
VALACHOVIČOVÁ Martina, RNDr., PhD.02/59370 349Laboratórium I. Ústavu výživy (FOaZOŠ)BAB-442
VALACHOVIČOVÁ Martina, RNDr., PhD.02/59370 635Laboratórium II. Ústavu výživy (FOaZOŠ)BAB-446
VALACHOVIČOVÁ Martina, RNDr., PhD.02/59370 721Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-448
VÁLKOVÁ Anna0917 496 404Polyfunkčný objektBB
VALKOVIČOVÁ STANEKOVÁ Danica, doc. RNDr., CSc.02/59370 144Oddelenie virológie (LF)BAB‐054
VALKOVIČOVÁ STANEKOVÁ Danica, doc. RNDr., CSc.02/59370 383Oddelenie virológie (LF)BAB‐053
VALKOVIČOVÁ STANEKOVÁ Danica, doc. RNDr., CSc.02/59370 858Oddelenie virológie (LF)BAB‐059
VALKY Jozef, MUDr., PhD.048/4412 159II. Klinika anesteziológie a int.medicíny SZU (FZ)BB
VAVREKOVÁ Alžbeta, doc. Ing., PhD., MPH
02/59370 644Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-453
VÍGLASKÁ Ľudmila, Ing., PhD. 02/59370 131Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)BAB‐155
VIZVÁRY MIHÁLOVÁ Anna, JUDr.02/59370 358Personálno-právny odborBAA‐205
VIZVÁRYOVÁ Mária, PhDr.0947 924 168Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárneBAA‐230
VOHNOUT Branislav, doc. MUDr., PhD.
02/59370 229Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-453
VOHNOUT Branislav, doc. MUDr., PhD.02/59370 644Ústav výživy (FOaZOŠ)BAB-453
VOJTAŠŠÁK Jozef, prof. MUDr., CSc.
02/59370 286Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)BAB-425
VOLKOVOVÁ Katarína, RNDr., PhD.02/59370 393Ústav biológie (LF)BAB3‐215
VOLOVIČOVÁ Zuzana0948 985 027Recepcia - internátBARecepcia
VYSKOČ Andrej, Mgr., PhD.02/59370 577Ústav ochrany zdravia (FVZ)BAB-308
WIMMEROVÁ Soňa, RNDr., PhD.02/59370 389Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky (FVZ)BAB-145
WSÓLOVÁ Ladislava, RNDr., PhD.02/59370 390Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky (FVZ)BAB-144
ZAJAČIKOVÁ Alexandra0947 924 189Pedagogický odborBAA-107
ZAŤKOVÁ Janka02/59370 731Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB1‐414
ZAŤKOVÁ Janka02/59370 732Oddelenie mikrobiológie (LF)BAB1‐415
ZELJENKOVÁ Dagmar, MVDr., CSc.02/59370 550Dekan (FVZ)BAB-301
ZIMANOVÁ Eva, MUDr., PhD., MPH02/59370 175Katedra revízneho lekárstva a lekárenstva (LF)BAB‐208
ŽÁKOVÁ Dana, RNDr., PhD.02/59370 849Oddelenie pre prionové choroby (LF)BAB3‐517
ŽIAKOVÁ Elena, doc. PhDr., PhD.
02/59370 464Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)BAB-482
Pre zoradenie v stĺpci kliknite v názve stĺpca na šípku                            Zmeny nahláste na adresu telefonny.zoznam@szu.Aktualizované
12.12.2023