Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava