Vedenie polikliniky

VEDENIE POLIKLINIKY

MUDr. Ján Goljer, CSc.

riaditeľ Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

odborný garant Polikliniky SZU

Bc. Ľubica Procházková

vedúca sestra Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

sk_SKSK