Vedenie polikliniky

Ing. Igor Naňo

riaditeľ Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

odborný garant Polikliniky SZU

PhDr. Judita Šúňová

vedúca sestra Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

sk_SKSK
en_USEN sk_SKSK