Nefrologická ambulancia

Ordinačné hodiny:

Pondelok08:30 – 12:30
Utorok08:00 – 14:00
Streda08:30 – 12:30
Štvrtok08:00 – 10:00
Piatok08:30 – 12:30
 • diagnostika a liečba pacientov s chorobami obličiek a vysokým krvným tlakom
 • diagnostika a liečba pacientov s chronickými ochoreniami obličiek – poškodenie obličiek pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku (hypertenzii), ale aj pri zápalových ochoreniach obličiek
 • diagnostika a liečba sprievodných ochorení (kardiovaskulárnych, metabolických a i.) pri chronických chorobách obličiek v koordinácii s ďalšími ambulanciami Polikliniky SZU
 • vyšetrovanie ultrasonografie brušných orgánov
 • dopplerovské vyšetrenia prietoku renálnych tepien – zisťovanie príčin hypertenzie
 • klinické skúšanie nových liečebných postupov (klinické štúdie)
 • Kontakty:
 • doc. MUDr. Adrian Okša, PhD.
 • +421 259 370 599
 • doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
 • +421 259 370 622
sk_SKSK
en_USEN sk_SKSK