Ambulancia klinickej logopédie

Ordinačné hodiny:

Pondelok12:00 – 16:00
Utorok10:00 – 16:00
Streda12:00 – 16:00
Štvrtok10:00 – 16:00
  • diagnostika a terapia porúch plynulosti reči u detí a dospelých
  • primárna, sekundárna a terciárna preventívna činnosť v oblasti narušenia plynulosti reči
  • poradenské služby (pre rodičov a pedagógov detí s narušením plynulosti reči, resp. predospelé osoby s narušením plynulosti reči, postterapeutické poradenstvo)
  • konziliárne vyšetrenia v oblasti narušenia plynulosti reči
  • skupinová terapia zajakavosti
  • Kontakty:
  • PhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD.
  • +421 259 370 182
sk_SKSK
en_USEN sk_SKSK