Kardiologická ambulancia

Ordinačné hodiny:

Pondelok06:30 – 08:00 (odbery, holter)16:30 – 18:30
Utorok06:30 – 08:00 (odbery, holter) 
Streda06:30 – 08:00 (odbery, holter)16:30 – 18:30
Štvrtok06:30 – 08:00 (odbery, holter) 
Piatok06:30 – 08:00 (odbery, holter) 
Sobota07:30 – 12:00 
  • diagnostika a liečba pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami v rámci primárnej ako aj sekundárnej prevencie
  • dispenzarizácia pacientov so srdcovo – cievnymi ochoreniami, poruchami srdcového rytmu a ich monitorovanie
  • nefarmakologická liečba, edukácia o rizikových faktoroch, životospráve
  • farmakologická konzervatívna liečba pacientov s chronickými ochoreniami, vrátane rizikových faktorov, životosprávy a životného štýlu
  • pravidelné monitorovanie liečby a sledovaných parametrov pri konzervatívnej liečbe
  • poradenstvo a konzultačné služby, prípadne reedukácia
  • vyšetrovacie metódy neinvazívnej kardiológie – anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG, 24 hodinový tlakový a EKG holter, echokardiografické vyšetrenie
  • Kontakty:
  • MUDr. Róbert Popovič
  • +421 259 370 145
sk_SKSK
en_USEN sk_SKSK