Lekárska fakulta

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Fakulta verejného zdravotníctva

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici