Telefónny zoznam

MenotelefónÚtvar
Pre zoradenie v stĺpci kliknite v názve stĺpca na šípkuZmeny nahláste na adresu telefonny.zoznam@szu.sk
ADAM Tomáš, prof. RNDr., PhD.048/3248055Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód (FZ)
ALÁČOVÁ Radka, MVDr.02/59370 339Oddelenie toxikológie (FVZ)
AVDIČOVÁ Mária, doc. MUDr., PhD.048/4367441Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód (FZ)
BABICOVÁ Diana, MDDr.02/59370 440Katedra stomatológie (LF)
BABICOVÁ Diana, MDDr.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)
BABINCOVÁ Júlia, Mgr., PhD.02/59370 322Oddelenie toxikológie (FVZ)
BACHRATÝ Juraj, PhDr.02/59370 975Kvestor + sekretariát
BAKSOVÁ Renáta, Mgr.02/59370 224Ústav mikrobiológie (LF)
BAKSOVÁ Renáta, Mgr.02/59370 224Ústav mikrobiológie (LF)
BALÁŽ Jozef, Ing., PhD.02/59370 132Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky (FVZ)
BALÁŽ Jozef, Ing., PhD.02/59370 256Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky (FVZ)
BALÁŽ Vladimír, MUDr., PhD.048/4412151II. Urologická klinika (FZ)
BALKOVÁ Lucia, MUDr.02/59370 128ŠAS - klinická imunológia I.
BALKOVÁ Lucia, MUDr.02/59370 620ŠAS - klinická imunológia I.
BALOGH Vladimír, MUDr.02/59370 367Ústav tradičnej čínskej medicíny (LF)
BALOGOVÁ Eva, PhDr., PhD.048/3248047Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FZ)
BANGHA Ondrej, MUDr.02/59370 367Katedra akupunktúry (LF)
BÁNOVSKÁ Veronika, Ing.02/59370 235Oddelenie toxických organických polutantov (LF)
BARANČOKOVÁ Magdaléna, RNDr.02/59370 347Ústav biológie (LF)
BARCZI Tomáš, MUDr.02/59370 919Ústav anatómie (LF)
BARTUŠOVÁ Mária, Mgr., PhD.02/59370 565Katedra preventívnej a klinickej medicíny (FVZ)
BASHIR GÉČOVÁ Vladimíra, Mgr.02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)
BELAY Girma, MVDr., CSc.02/59370 217Oddelenie pre prionové choroby (LF)
BELAY Girma, MVDr., CSc.02/59370 845Oddelenie pre prionové choroby (LF)
BEŇAČKA Milan, Mgr., PhD.048/3248026Katedra spoločných disciplín (FZ)
BENKÖOVÁ Brigita, Mgr.02/59370 836Ústav mikrobiológie - enterovírusy (LF)
BENKOVICSOVÁ Dana, Mgr.02/59370 656Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
BERENČÍKOVÁ Katarína02/59370 949Materiálno-technické zabezpečenie
BÉREŠ Ján, Mgr.048/3248033Prevádzka fakulty (FZ)
BERNÁTHOVÁ Ivana, PhDr.048/3248012Katedra fyzioterapie (FZ)
BERTÓKOVÁ Laura02/59370 661Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
BIELIK Michal02/59370 192Referát autodopravy
BIELIK Peter, doc. MUDr., PhD.048/3248017Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FZ)
BIELOVIČOVÁ Eva02/59370 416Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
BLAHOVSKÁ Silvia, Mgr.02/59370 456Organizačno metodické oddelenie
BOBRÍKOVÁ Daniela02/59370 338Oddelenie toxikológie (FVZ)
BOĎA Ján048/3248011Prevádzka fakulty (FZ)
BOLEDOVIČOVÁ Jana, RNDr., PhD., MPH02/59370 862Katedra epidemiológie (FVZ)
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 327Ústav mikrobiológie (LF)
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 683Oddelenie virológie (LF)
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 774Oddelenie virológie (LF)
BOPEGAMAGE Shubhada, prof. RNDr., CSc.02/59370 777Oddelenie virológie (LF)
BORECOVÁ Petra, MUDr.02/59370 440Katedra stomatológie (LF)
BORECOVÁ Petra, MUDr.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)
BORSÁNYIOVÁ Mária, Mgr., PhD.02/59370 591Oddelenie virológie (LF)
BOŘUTA Peter, doc. MUDr., CSc.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)
BOŠKOVIČOVÁ Eva02/59370 111Copy centrum
BOŠKOVIČOVÁ Eva02/59370 146Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
BRAMUŠKOVÁ Jarmila, PhDr., PhD.048/3248031Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FZ)
BREZOVÁKOVÁ Patrícia, Mgr,02/59370 571Ústav ochrany zdravia
BRIMICHOVÁ Eva02/59370 416Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
BRODŇAN Bohuslav, Ing.02/59370 147Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
BRUCHÁČOVÁ Zora, MUDr., PhD.02/59370 137Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva (LF)
BULÍKOVÁ Táňa, MUDr., PhD.02/59370 857Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)
BURGANOVÁ Andrea, PhDr. Bc., PhD.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)
CABÁNEKOVÁ Helena, RNDr., PhD.02/59370 447Oddelenie radiačnej hygieny (FVZ)
CICKOVÁ Eva02/59370 679Referát ľudských zdrojov
CINTULOVÁ Alena, Ing.02/59370 685Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
CSERIOVÁ Kristína, Mgr.02/59370 462Pedagogický odbor
CSICSAYOVÁ Lea, Bc.02/59370 323Katedra stomatológie (LF)
ČAPKOVÁ Danica02/59370 465Pedagogický odbor
ČECHOVÁ Daniela, PhDr., PhD.02/59370 860Ústav psychológie (LF)
ČEPCOVÁ Darina02/59370 346Ústav biológie (LF)
ČEPCOVÁ Darina02/59370 643Ústav biológie (LF)
ČERNUŠKOVÁ Lucia, PharmDr., CSc.02/59370 194Ústav farmácie (LF)
ČERVENKA Ladislav02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
ČERVENKOVÁ Alexandra, Bc.02/59370 361Študijné oddelenie - postgraduálne štúdium (LF)
ČERVIENKA Pavol0917 496 404Polyfunkčný objekt BB
ČIŽNÁR Ivan, prof. Ing., DrSc.02/59370 862Katedra epidemiológie (FVZ)
ČONKA Kamil, Ing., PhD.02/59370 233Oddelenie toxických organických polutantov (LF)
ČONKA Kamil, Ing., PhD.02/59370 747Oddelenie toxických organických polutantov (LF)
ČUHÁROVÁ Leóna, MVDr.02/59370 562Fyziologický ústav (LF)
DEGLOVIČ Juraj, MUDr., MPH02/59370 440Katedra stomatológie (LF)
DEGLOVIČ Juraj, MUDr., MPH02/59370 851Katedra stomatológie (LF)
DETÁRY Milan02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
DIANIŠKOVÁ Simona, MUDr., PhD.02/59370 289Katedra čeľustnej ortopédie (LF)
DIANIŠKOVÁ Simona, MUDr., PhD.02/59370 887Katedra čeľustnej ortopédie (LF)
DLUHOLUCKÝ Svetozar, prof. MUDr., CSc.048/3248022Katedra ošetrovateľstva (FZ)
DOBIÁŠ Viliam, doc. MUDr., PhD.02/59370 857Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)
DÓKUŠ Karol, doc. MUDr., PhD.048/4412141II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU (FZ)
DONÁTH Vladimír, doc. MUDr., PhD.048/4130397II. Neurologická klinika SZU (FZ)
DONÁTH Vladimír, doc. MUDr., PhD.048/4412138II. Neurologická klinika SZU (FZ)
DOSTÁLOVÁ Katarína, MUDr., PhD., MPH02/59370 862Katedra preventívnej a klinickej medicíny (FVZ)
DROBNÁ Beata, Ing., CSc.02/59370 235Oddelenie toxických organických polutantov (LF)
DUDEKOVÁ Alena, PhDr. Ing., PhD.02/59370 857Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)
DURAJOVÁ Silvia, Bc.02/59370 559Študijné oddelenie FVZ (FVZ)
ĎURFINA Daniel02/59370 651Kvestor + sekretariát
EL FALOUGY Hisham, MUDr., PhD.02/59370 283Ústav anatómie (LF)
ERDELSKÝ Ivan, doc. MUDr., CSc.02/59370 440ŠAS - stomatológia
ERDELSKÝ Ivan, doc. MUDr., CSc.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)
ERDELSKÝ Ivan, doc. MUDr., CSc.02/59370 851ŠAS - stomatológia
FÁBELOVÁ Lucia, Mgr.02/59370 386Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)
FÁBER Peter0917 496 404Polyfunkčný objekt BB
FÁBRYOVÁ Viera, doc. MUDr., CSc.02/59370 170Katedra hematológie a transfuziológie (LF)
FANČOVÁ Jana02/59370 684Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
FARKAŠOVÁ Danka, Dr. h. c. prof. PhDr., CSc.02/59370 450Dekan FOaZOŠ, dekanát FOaZOŠ (FOaZOŠ)
FARKOVÁ Miluša, Ing.02/59370 673Univerzitná knižnica
FEGYVERES Tibor02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
FEIKOVÁ Soňa, Mgr., PhD.048/3248055Katedra klinických disciplín (FZ)
FOGAŠOVÁ Mária, Mgr.02/59370 358Referát ľudských zdrojov
FRČOVÁ Beáta, doc. PhDr. Bc., PhD., MPH048/3248023Dekan + sekretariát dekana FZ (FZ)
FRČOVÁ Zuzana, Mgr., PhD.048/3248027Katedra fyzioterapie (FZ)
FÜLÖP Marko, Ing., CSc.02/59370 135Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov (FVZ)
FURKOVÁ Katarína, doc. MUDr., CSc.02/59370 165Klinika pre deti adorast A. Getlíka LF SZU a UNB (LF)
GÁFRIKOVÁ Marta, Mgr.02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)
GAGO František, Mgr., PhD.02/59370 232Oddelenie toxických organických polutantov (LF)
GAGO František, Mgr., PhD.02/59370 747Oddelenie toxických organických polutantov (LF)
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 350Dekanát LF
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 127ŠAS - interná ambulancia (LF)
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 397ŠAS - interná ambulancia (LF)
GAJDOŠ Martin, doc. MUDr., CSc.02/59370 630Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie (LF)
GAJDOŠ Radomír, MUDr., PhD.048/4412157II. Klinika úrazovej chirurgie SZU (FZ)
GALÁDOVÁ Irena, Ing. Bc., MBA048/3248040Katedra spoločných disciplín (FZ)
GALÁDOVÁ Irena, Ing. Bc., MBA048/3248040Tajomník FZ BB (FZ)
GALATOVÁ Jarmila, Mgr.02/59370 396Ústav cudzích jazykov (LF)
GALOVIČ Juraj, MUDr., PhD.02/59370 279Ústav televýchovného lekárstva a telesnej výchovy (LF)
GAŠPAROVÁ Zdeňka02/59370 464Študijné oddelenie - ďalšie vzdelávanie (FOaZOŠ)
GAŠPAROVIČ Juraj, RNDr., PhD.02/59370 882Oddelenie virológie (LF)
GAZDÍKOVÁ Katarína, doc. MUDr., PhD., MPH, mim. prof.02/59370 621Odd. pre udeľovanie vedecko-pedag. hodností a akad. titulov (FOaZOŠ)
GAZDÍKOVÁ Katarína, doc. MUDr., PhD., MPH, mim. prof.02/59370 622Ambulancia všeobecného lekára a nefrológia (FOaZOŠ)
GEBEOVÁ Klára, PhDr., PhD.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky (FOaZOŠ)
GIBALOVÁ Beáta02/59370 466Študijné oddelenie (LF)
GLASA Jozef, prof. MUDr., CSc., PhD.02/59370 138Ambulancia interná (FOaZOŠ)
GLASA Jozef, prof. MUDr., CSc., PhD.02/59370 180Ústav zdravotníckej etiky (FOaZOŠ)
GLASA Jozef, prof. MUDr., CSc., PhD.02/59370 223Ultrasonografia, echokardiografia (LF)
GLASA Jozef, prof. MUDr., CSc., PhD.02/59370 547Ústav zdravotníckej etiky (FOaZOŠ)
GLASA Jozef, prof. MUDr., CSc., PhD.02/59370 769Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie (FOaZOŠ)
GLASOVÁ Helena, MUDr., PhD.02/59370 126ŠAS -Hepatologická ambulancia (LF)
GLASOVÁ Helena, MUDr., PhD.02/59370 767Katedra farmakológie (LF)
GLONČÁK František, Bc. Ing., PhD.048/3248038Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FZ)
GOTTPREIS Ľubomír, Mgr.02/59370 877Ústav cudzích jazykov (LF)
GROMADOVÁ Barbora, Ing.048/3248041Prevádzka fakulty (FZ)
GURÍN Daniel, PhDr., PhD.048/3248037Katedra fyzioterapie (FZ)
HÁBEKOVÁ Monika, RNDr., PhD.02/59370 133SVALZ-diagnostika HIV AIDS (LF)
HÁBEKOVÁ Monika, RNDr., PhD.02/59370 144Oddelenie virológie - NRC pre prevenciu HIV/AIDS (LF)
HÁBEKOVÁ Monika, RNDr., PhD.02/59370 858Oddelenie virológie (LF)
HÁJOVSKÁ Jana, Mgr.02/59370 557Organizačno-metodický odbor
HALADOVÁ Zuzana, Mgr.02/59370 653Kvestor + sekretariát
HALAMA Ján048/3248033Prevádzka fakulty (FZ)
HANCKOVÁ Terézia02/59370 779Katedra čeľustnej ortopédie (LF)
HAPLOVÁ Beáta02/59370 787Oddelenie mikrobiológie (LF)
HAPLOVÁ Beáta02/59370 788Oddelenie mikrobiológie (LF)
HAVERLÍKOVÁ Viera, doc. PaedDr., PhD.02/59370 568Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky (FVZ)
HAVLOVÁ Jana, PhDr., PhD.02/59370 286Katedra fyzioterapie (FOaZOŠ)
HENČEKOVÁ Danica, MUDr., PhD.02/59370 859Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB (LF)
HERIANOVÁ Anna, Mgr., PhD.02/59370 468Katedra ošetr. starostlivosti v komunite (FOaZOŠ)
HINŠT Jaroslav, doc. MUDr., CSc.02/59370 270Katedra pôrodnej asistencie (FOaZOŠ)
HLAVÁČ Marian, MUDr., PhD.048/4412154Ortopedická klinika SZU (FZ)
HLAVENKOVÁ Mária02/59370 881Oddelenie virológie (LF)
HOLAS Dušan, Mgr., PhD.02/59370 279Ústav televýchovného lekárstva a telesnej výchovy (LF)
HOLEČKOVÁ Katarína, doc. MUDr., PhD.02/59370 284Dekanát LF (LF)
HOLEČKOVÁ Marta, Mgr.02/59370 887Katedra čeľustnej ortopédie (LF)
HOLIČOVÁ Antónia, PhDr.02/59370 572Tajomník FVZ (FVZ)
HOLOMÁŇ Jozef, prof. MUDr., CSc.02/59370 769Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie (LF)
HORNIAČKOVÁ Miroslava, MUDr., MPH02/59370 726Oddelenie mikrobiológie (LF)
HORVÁTHOVÁ Bianka, RNDr., PhD.02/59370 528Oddelenie radiačnej hygieny (FVZ)
HORVÁTHOVÁ Eva, prof. MUDr., PhD., MPH02/59370 569Katedra preventívnej a klinickej medicíny (FVZ)
HORVÁTHOVÁ Kvetoslava, Bc.02/59370 357Dekan + sekretariát dekana LF (LF)
HORVÁTHOVÁ Martina, doc. RNDr., PhD.02/59370 447Oddelenie radiačnej hygieny (FVZ)
HORVÁTHOVÁ Mira, doc. RNDr., PhD.02/59370 830Ústav imunológie a alergológie (LF)
HRABČÁKOVÁ Janka, PhDr., PhD.02/59370 476Katedra pôrodnej asistencie (FOaZOŠ)
HRÍBIK Martin048/3248054Prevádzka fakulty (FZ)
HRUBIŠKO Mikuláš, prof. MUDr., CSc.02/59370 170Katedra hematológie a transfuziológie (LF)
HRUŠECKÁ Pavla, Mgr.02/59370 658Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
HUBÁČKOVÁ Hildegarda02/59370 136Oddelenie environmentálnej medicíny (FVZ)
HUDECOVÁ Lucia, Ing.02/59370 744Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (LF)
HURBÁNKOVÁ Marta, doc. PhMr., CSc.02/59370 623Ústav pracovnej zdravotnej služby (FVZ)
CHABROŇ Miroslav, MUDr.02/59370 857Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (FOaZOŠ)
CHLÁDEKOVÁ Petra, Mgr.02/59370 782Ústav imunológie a alergológie (LF)
CHMELÁROVÁ Eva, PhDr.02/59370 459Pedagogický odbor
CHOMO Dušan02/59370 100Recepcia - internát
CHOMO Dušan02/59370 123Recepcia - internát
CHRENKOVÁ Eva02/59370 125ŠAS - klinická biochémia
CHRENKOVÁ Eva02/59370 856ŠAS - klinická biochémia, Osteocentrum
ILLYOVÁ Elena02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
IVANIČOVÁ Denisa, Mgr.048/3248012Katedra fyzioterapie (FZ)
JAĎUĎOVÁ Soňa, Mgr.02/59370 778Oddelenie toxikológie (FVZ)
JANÁKOVÁ Alžbeta, MUDr.02/59370 848Oddelenie pre prionové choroby (LF)
JANČO Ladislav, MUDr.048/4412147II. Očná klinika SZU (FZ)
JANČOVIČOVÁ Helga, Mgr., PhD.02/59370 574Centrum pre podporu projektov
JANDOVÁ Iveta02/59370 772Oddelenie virológie (LF)
JANDOVÁ Iveta02/59370 773Oddelenie virológie (LF)
JANDOVÁ Iveta02/59370 776Oddelenie virológie (LF)
JANICSKOVÁ Zdena02/59370 891Zverinec (FVZ)
JANICZEKOVÁ Elena, PhDr., PhD.048/3248035Katedra ošetrovateľstva (FZ)
JANÍČKOVÁ Oľga, RNDr.02/59370 885Oddelenie virológie (LF)
JANÍKOVÁ Jana02/59370 658Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
JANKELOVÁ Nadežda, doc. Ing., PhD.02/59370 563Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (FVZ)
JANKOVIČ Milan, Ing.02/59370 970Oddelenie informačných technológií
JANKOVIČOVÁ Júlia, PhDr.048/3248016Katedra ošetrovateľstva (FZ)
JAŠKOVÁ Andrea02/59370 138ŠAS - klinická farmakológia
JELÍNEK Pavol02/59370 977Oddelenie informačných technológií
JENDRÁLOVÁ Viera, Bc.02/59370 551Dekan + sekretariát dekana FVZ (FVZ)
JURÍKOVÁ Kamila, MDDr.02/59370 440Katedra stomatológie (LF)
JURÍKOVÁ Kamila, MDDr.02/59370 851Katedra stomatológie (LF)
JURKOVIČOVÁ Emília02/59370 625Študijné oddelenie - denné štúdium (FOaZOŠ)
KAČMARSKÁ Viera, Mgr.02/59370 223Tranzientná elastografia
KÁDEK Pavol, JUDr., PhD.02/59370 168Katedra medicínskeho práva (LF)
KADLEČÍK Jozef, RNDr.02/59370 359Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (LF)
KAFKOVÁ Zuzana, Mgr.02/59370 254
KALINOVÁ Sidónia02/59370 850Dekan + sekretariát dekana LF
KATONOVÁ Elena, Bc.02/59370 426Katedra všeob. lekárstva LF SZU
KAŽIMÍROVÁ Alena, RNDr.02/59370 347Ústav biológie
KEBIS Anton, Ing., CSc.02/59370 174Oddelenie toxikológie
KENDI Norbert, Mgr.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky
KIMIJANOVÁ Martina, Ing.02/59370 280Referát ľudských zdrojov
KLAMO Daniel02/59370 771Oddelenie toxikológie, zverinec
KLANDUCHOVÁ Lýdia02/59370 685Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
KLEINMANN Karol, PhDr., PhD.02/59370 860Ústav psychológie
KLIMOVÁ Michaela, Mgr.02/59370 860Ústav psychológie
KMEŤKOVÁ Alžbeta, Mgr.02/59370 323Katedra stomatológie
KMOŠKOVÁ Jana, RNDr., MPH02/59370 284Dekanát LF
KOLEKOVÁ Helena02/59370 457Organizačno metodické oddelenie
KOLLÁRIK Igor048/3248033Prevádzka fakulty
KOLLÁRIKOVÁ Zuzana, Ing., PhD.02/59370 787Oddelenie mikrobiológie
KOLLÁRIKOVÁ Zuzana, Ing., PhD.02/59370 788Oddelenie mikrobiológie
KOMAČEKOVÁ Dagmar, PhDr., PhD.02/59370 470Ústav stredoškol. zdravot. edukácie a kont. vzdel. učiteľov
KONEČNÍKOVÁ Andrea02/59370 281Katedra FBLR LF
KOŇOŠOVÁ Helena, doc. PhDr., PhD.02/59370 479Katedra ošetr. starostlivosti v odb. vnútorného lek.
KOPPOVÁ Kvetoslava, doc. MUDr., PhD.048/4367748Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód
KORMANOVÁ Eva, JUDr.02/59370 273Referát ľudských zdrojov
KOSTKA Martin, Mgr.02/59370 979Oddelenie informačných technológií
KOŠČOVÁ Silvia, Ing.02/59370 842Oddelenie pre prionové choroby
KOVÁCSOVÁ Erika, PaedDr., PhD.02/59370 725Oddelenie mikrobiológie (LF)
KOVÁCSOVÁ Erika, PaedDr., PhD.02/59370 920Katedra liečebnej pedagogiky
KOVÁČ Gustáv, prof. MUDr., RNDr., MBA02/59370 480Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny
KRAHULCOVÁ Mária, Bc.02/59370 144Oddelenie virológie
KRAHULCOVÁ Mária, Bc.02/59370 858Oddelenie virológie
KRAJČÍROVÁ Judita, Ing.02/59370 679Referát ľudských zdrojov
KRÁLINSKÝ Karol, prof. MUDr., PhD.048/4726580II.Detská klinika SZU DFNsP BB
KRČMÉRYOVÁ Terézia, doc. MUDr., PhD.02/59370 469Ústav zdravotníckej etiky
KRESÁKOVÁ Jana, PhDr.02/59370 677Univerzitná knižnica
KRESÁKOVÁ Jana, PhDr.02/59370 677Univerzitná knižnica
KRESÁNEK Jaroslav, prof. MUDr., PhD.02/59370 397ambulancia všeobecného lekára
KRESÁNEK Jaroslav, prof. MUDr., PhD.02/59370 640Katedra fyzioterapie
KRISTOVÁ Jarmila, doc. PhDr., PhD., MPH, mim. prof.02/59370 454Katedra teórie ošetr. a manažmentu nelek. odborov
KRIŠTÚFEK Peter, prof. MUDr., CSc.02/59370 585Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
KRIŠTÚFKOVÁ Zuzana, prof. MUDr., PhD.02/59370 564Katedra epidemiológie
KRIVOŠÍKOVÁ Zora, RNDr., PhD.02/59370 748Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
KRUPA Ivan, Ing.0917 496 404Polyfunkčný objekt BB
KUDLEJOVÁ Mária, PhDr., PhD.02/59370 629Katedra ošetr. starostlivosti v odb. chirurgie
LAJDOVÁ Ingrid, RNDr., PhD.02/59370 139Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
LAJDOVÁ Ingrid, RNDr., PhD.02/59370 156Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
LAKATOŠ HANICOVÁ Denisa, Mgr.02/59370 156Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
LANČARIČOVÁ Viera02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
LAUKOVÁ Jana, PhDr., PhD.048/3248032Katedra ošetrovateľstva
LEHOTSKÁ Renáta, Ing., PhD.02/59370 736Oddelenie mikrobiológie
LEŠKA Ivan, Ing.02/59370 940Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
LIPOVSKÝ Miroslav02/59370 976Oddelenie informačných technológií
LIŠKOVÁ Oľga02/59370 781Oddelenie imun. a imunotoxikológie
LIŠKOVÁ Oľga02/59370 785Oddelenie imun. a imunotoxikológie
LIŠKOVÁ Oľga02/59370 786Oddelenie imun. a imunotoxikológie
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 242Ústav imunológie a imunotoxikológie
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 343Odd. imun. a imunotoxikológie
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 537Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
LÍŠKOVÁ Aurélia, RNDr., CSc.02/59370 540Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
LUKÁČOVÁ Ivana02/59370 560Dekan + sekretariát dekana LF
LUŠČIK Július0917 489 016Prevádzka fakulty
LUŠČIKOVÁ Mária048/3248011Prevádzka fakulty
MACKOVÁ Katarína, MUDr.02/59370 252Organizačno metodické oddelenie
MADEROVÁ Elena02/59370 685Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
MÁDEROVÁ Eva, doc. MUDr., CSc.02/59370 579Katedra epidemiológie
MADROVÁ Nikola02/59370 783Ústav imunológie a alergológie
MACHÁNOVÁ Gabriela02/59370 686Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
MÁJEK Milan, doc. MUDr., CSc.02/59370 472Klinika anestéziológie aintenzívnej medicíny LF SZU a UNB
MAJERČÍKOVÁ Darina02/59370 727Oddelenie mikrobiológie
MAJERČÍKOVÁ Darina02/59370 730Oddelenie mikrobiológie
MAJERČÍKOVÁ Darina02/59370 731Oddelenie mikrobiológie
MAJERČÍKOVÁ Darina02/59370 731Oddelenie mikrobiológie
MAJERČÍKOVÁ Darina02/59370 736Oddelenie mikrobiológie
MAJEROVÁ Jana, Bc.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky
MAJTÁN Viktor, doc. RNDr., CSc.02/59370 734Ústav mikrobiológie
MAKOVICKÁ Zuzana, Mgr.02/59370 675Univerzitná knižnica
MAKYTOVÁ Zdena, Mgr.02/59370 541Centrum pre podporu projektov
MALEC Vladimír, MUDr., PhD.048/4412722Onkologická klinika SZU
MALOVIČ Pavel, MUDr., PhD., MPH02/59370 279Ústav televýchovného lekárstva a telesnej výchovy
MARKO Ľubomír, doc. MUDr., PhD.048/4412156II. Chirurgická klinika SZU - Katedra urgent.zdr.starostlivosti
MARKOVSKÁ Neda, prof. MUDr., CSc.02/59370 440Katedra stomatológie
MARKOVSKÁ Neda, prof. MUDr., CSc.02/59370 851Katedra stomatológie
MARTULIAK Igor, doc. MUDr., PhD.048/4412179Algeziologická klinika SZU - Katedra klinických disciplín
MASARYK Anton0917 489 016Prevádzka fakulty
MASLÍK Pavol, MUDr., PhD.048/3248053Katedra fyzioterapie
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 248Oddelenie metalomiky
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 317Oddelenie metalomiky
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 318Oddelenie metalomiky
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 319Oddelenie metalomiky
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 336Oddelenie metalomiky
MAŠÁNOVÁ Vlasta, Ing., PhD.02/59370 337Oddelenie metalomiky
MÁTÉOVÁ Renáta02/59370 918Študijné oddelenie - denné štúdium
MATOŠOVÁ Monika, PhDr.048/4413688II. Klinika AIM - Katedra urgent.zdr.starostlivosti
MATUŠKOVÁ Mária02/59370 455Organizačno-metodický odbor
MÁTYÁS Štefan, PharmDr., PhD.02/59370 395Fyziologický ústav
MELICHEROVÁ Katarína02/59370 844Oddelenie pre prionové choroby
MELOUNKOVÁ Jana02/59370 157Podateľňa
MESZÁROŠOVÁ Daniela02/59370 362Pedagogický odbor
MEŠKOVÁ Helena02/59370 657Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
MIČKOVÁ Zuzana, PhDr., PhD.02/59370 860Ústav psychológie
MIKLOVIČOVÁ Emília, PhDr., PhD.02/59370 282Katedra ošetr. starostlivosti o dospelých
MIKO Michal, MUDr. Mgr., PhD.02/59370 793Ústav histológie a embryológie
MIKUŠOVÁ Renáta, MUDr., PhD.02/59370 793Ústav histológie a embryológie
MINÁR Dušan02/59370 192Referát autodopravy
MIZEROVÁ JANÍČKOVÁ Lucia, JUDr.02/59370 681
MORICOVÁ Štefánia, doc. MUDr., PhD., MPH02/59370 250Ústav pracovnej zdravotnej služby
MRÁZEKOVÁ Marta02/59370 791Ústav mikrobiológie
MRVÍKOVÁ Edita02/59370 243Ústav imunológie a imunotoxikológie
MRVÍKOVÁ Edita02/59370 343Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
MRVÍKOVÁ Edita02/59370 537Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
MRVÍKOVÁ Edita02/59370 540Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
MUCSKA Matej, PhDr., PhD.02/59370 553Ústav ochrany zdravia
MURÍNOVÁ Ľubica, MUDr., PhD.02/59370 153Oddelenie environmentálnej medicíny
MUSIL Peter, RNDr., PhD.02/59370 575Fyziologický ústav
NÁBĚLEK Ludvík, MUDr., PhD.048/4335821II. Psychiatrická klinika SZU
NAGYOVÁ Dana02/59370 156Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
NAGYOVÁ Helena02/59370 243Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
NAGYOVÁ Helena02/59370 343Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
NAGYOVÁ Helena02/59370 537Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
NAGYOVÁ Helena02/59370 540Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
NAŇO Igor, Ing.02/59370 650Kvestor
NAVRÁTILOVÁ Katarína, Mgr.048/3248020Študijné oddelenie FZ
NEMCOVÁ Tatiana048/3248021Študijné oddelenie FZ
NĚMCOVÁ Eva, Mgr.02/59370 526Jednotka zabezpečenia kvality
NEUMANNOVÁ Monika02/59370 461Študijné oddelenie - ďalšie vzdelávanie
NIKODÉMOVÁ Denisa, doc. RNDr., CSc.02/59370 521
NIKOLINYOVÁ Jana, MUDr.048/4412195II. Neonatologická klinika SZU
NUSOVÁ Jaroslava02/59370 157Podateľňa
NÝBLOVÁ Andrea, Ing.02/59370 838Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie
OFUKANÁ Alena, Mgr.02/59370 728Oddelenie mikrobiológie
OFUKANÁ Alena, Mgr.02/59370 733Oddelenie mikrobiológie
OCHABA Róbert, Doc. PhDr., PhD., MPH02/59370 576Katedra preventívnej a klinickej medicíny
OKŠA Adrián, doc. MUDr., CSc.02/59370 223ŠAS - nefrológia
OKŠA Adrián, doc. MUDr., CSc.02/59370 599ŠAS - nefrológia
OKŠA Adrián, doc. MUDr., CSc.02/59370 628Ústav farmakológie LF SZU
ONDREJKOVIČOVÁ Alena, MUDr., PhD.02/59370 367Ústav tradičnej čínskej medicíny
ONDRISKOVÁ Lucia02/59370 280Referát ľudských zdrojov
ONDRUŠKOVÁ Katarína02/59370 316Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
OREŠANSKÝ Vendelín02/59370 100Recepcia - internát
OREŠANSKÝ Vendelín02/59370 123Recepcia - internát
ORGONÍKOVÁ Mária02/59370 195Ústav farmácie
OSLANEC Jozef0917 496 404Polyfunkčný objekt BB
OSTROLUCKÁ Martina0917 496 404Polyfunkčný objekt BB
OSTROŽLÍKOVÁ Veronika02/59370 403Dekan + sekretariát dekana LF
OZOGÁNYOVÁ Magda, PhDr., PhD.02/59370 629Katedra ošetr. starostlivosti v odb. chirurgie
OŽVÁTOVÁ Klára, Mgr.02/59370 676Univerzitná knižnica
PADYŠÁKOVÁ Hana, doc. PhDr., PhD., mim. prof.02/59370 840Katedra ošetr. starostlivosti v odb. pediatrie
PADYŠÁKOVÁ Hana, doc. PhDr., PhD., mim. prof.02/59370 840Katedra teórie ošetrov. a manažmentu v nelekárskych odboroch
PAGÁČOVÁ Ivana, RNDr., PhD.02/59370 637Katedra medicínskeho práva LF SZU
PALUGOVÁ Eva02/59370 274Rektorát SZU
PAPAY Roman02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
PATAYOVÁ Henrieta, MUDr., PhD.02/59370 562Fyziologický ústav
PATOČKA Marian02/59370 942Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
PAUKOVÁ Viera, Ing.02/59370 475Študijné oddelenie - externé štúdium
PAUL HRABOVSKÁ Anna, doc. PharmDr., PhD.02/59370 839
PECHAN Juraj, prof. MUDr., CSc.02/59370 403Klinika chirurgickej onkológie LF SZU aNOÚ
PECHAN Juraj, prof. MUDr., CSc.02/59370 590Klinika chirurgickej onkológie LF SZU aNOÚ
PECHO František, MUDr.02/59370 128 Katedra stomatológie
PERĎOCHOVÁ Anna02/59370 396Ústav cudzích jazykov
PETÍKOVÁ Mária048/3248011Prevádzka fakulty
PETRŽELOVÁ Alžbeta02/59370 671Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
PETRŽELOVÁ Alžbeta02/59370 699Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
PIECKOVÁ Elena, doc. Ing., PhD., MPH02/59370 376Oddelenie mikrobiológie
PIECKOVÁ Elena, doc. Ing., PhD., MPH02/59370 787Oddelenie mikrobiológie
PILARČÍKOVÁ Katarína048/3248011Prevádzka fakulty
PÍSECKÁ Andrea, PhDr.02/59370 451tajomník FOaZOŠ, dekanát FOaZOŠ
POKORNÁ Andrea02/59370 364Dekan + sekretariát dekana LF
POLÁČKOVÁ Alena, Ing.02/59370 686Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
POLIAKOVÁ Iveta02/59370 952Materiálno-technické zabezpečenie
POPELKOVÁ Marta, Doc. PhDr., PhD.02/59370 860Ústav psychológie
POPOVIČ Róbert, MUDr.02/59370 145ŠAS - kardiológia
PORUBENOVÁ Anna, MUDr., MPH02/59370 480Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny
PORUBSKÁ Zuzana, PhDr.02/59370 590Dekan + sekretariát dekana LF
POSPIŠOVÁ Daša, Ing.02/59370 657Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
PREVOŽŇÁKOVÁ Iveta02/59370 356Dekan + sekretariát dekana LF
PRÍBOJOVÁ Jana, Ing.02/59370 638Ústav výživy
PRÍBOJOVÁ Jana, Ing.02/59370 644Ústav výživy
PROCHÁZKOVÁ Ľubica, Bc.02/59370 437ŠAS - klinická imunológia II.
PROCHÁZKOVÁ Ľubica, Bc.02/59370 789ŠAS - klinická imunológia II.
RAPČÍKOVÁ Tatiana, Doc. PhDr., PhD.048/3248018Katedra ošetrovateľstva
RATAJSKÁ Alžbeta02/59370 316Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
RAUSOVÁ Katarína, Mgr.02/59370 868Oddelenie environmentálnej medicíny
RECHTORÍKOVÁ Veronika, Mgr., PhD.02/59370 573Katedra epidemiológie
REISENAUER Roman02/59370 100Recepcia - internát
REISENAUER Roman02/59370 123Recepcia - internát
REMKOVÁ Anna, prof. MUDr., DrSc.02/59370 351Dekanát LF
REPKOVÁ Adriana, doc. PhDr., PhD., mim. prof.02/59370 626Katedra pôrodnej asistencie
REŽŇÁKOVÁ Mária02/59370 686Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
RICHTEROVÁ Denisa, PhDr., PhD.02/59370 222Oddelenie environmentálnej medicíny
RÓKOVÁ Mária02/59370 366Pedagogický odbor
ROLLEROVÁ Eva, Mgr., PhD.02/59370 326Oddelenie toxikológie
ROSNEROVÁ Viera02/59370 180Ústav zdravotníckej etiky
ROTHBAUEROVÁ Milena02/59370 190Materiálno-technické zabezpečenie
ROTTKOVÁ Jana, PhDr., PhD.02/59370 374Katedra int. ošetrov. starostlivosti o dospelých
ROVNÁ Elena, MUDr.02/59370 323Katedra stomatológie
ROVNÁ Elena, MUDr.02/59370 440Katedra stomatológie
ROVNÁ Elena, MUDr.02/59370 851Katedra stomatológie
ROŽŇOVÁ Magdaléna02/59370 673Univerzitná knižnica
RYBÁROVÁ Zuzana, PhDr., PhD.02/59370 300Katedra anestéziológie a intenzívnej starostlivosti
SALAJOVÁ Jarmila02/59370 240Oddelenie toxických organických polutantov
SALAJOVÁ Jarmila02/59370 398Oddelenie toxických organických polutantov
SALICOVÁ Stanislava, Mgr.02/59370 280Referát ľudských zdrojov
SÁRKOZYOVÁ Jarmila02/59370 860Ústav psychológie
SEDÍLKOVÁ Ľubica02/59370 883Oddelenie virológie
SEŇAVOVÁ Miroslava, Mgr.02/59370 257Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia
SESZTÁK Attila, PhDr.02/59370 269Pedagogický odbor
SCHERYOVÁ Zuzana, Mgr.02/59370 351Dekanát LF
SIDOR Ján, Ing., PhD.02/59370 568Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva
SIHELSKÁ Dana, PhDr., PhD.048/3248017Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
SKLADANÝ Ľubomír, MUDr., PhD.048/4412135II. Interná klinika SZU
SKOKAN František, PhDr., PhD.02/59370 860Katedra prac.a organiz .psychológie
SLAMA Pavel0917 496 404Polyfunkčný objekt BB
SLEZÁKOVÁ Zuzana, prof. PhDr., PhD., MPH02/59370 478Katedra teórie ošetrov. a manažmentu v nelekárskych odboroch
SLÍŽ Štefan048/3248033Prevádzka fakulty
SLOBODOVÁ Ľubica, PharmDr.02/59370 138Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie
SLOBODOVÁ Ľubica, PharmDr.02/59370 832Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie
SLOBODOVÁ Lucia, Mgr.02/59370 279Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy
SNITKOVÁ Mária, Mgr.048/3248036Katedra spoločných disciplín
STANEKOVÁ Danica, doc. RNDr., CSc.02/59370 144Oddelenie virológie
STANEKOVÁ Danica, doc. RNDr., CSc.02/59370 383Oddelenie virológie
STANEKOVÁ Danica, doc. RNDr., CSc.02/59370 858Oddelenie virológie
STARUCHOVÁ Marta, Ing., PhD.02/59370 340Ústav biológie
STASÍKOVÁ Jana, Ing.02/59370 675Univerzitná knižnica
STIERANKOVÁ Silvia, Mgr.0917 496 405Polyfunkčný objekt BB
STRAČINOVÁ Alica02/59370 883Oddelenie virológie
STRAKA Michal, MUDr., CSc.02/59370 166ŠAS - stomatológia
STRAKA Michal, MUDr., CSc.02/59370 440Katedra stomatológie
STRAKA Michal, MUDr., CSc.02/59370 851Katedra stomatológie
STRÁPKOVÁ Janka, Bc.02/59370 285Katedra rádiologickej techniky
SUCHÁNKOVÁ Milica, MUDr., CSc.02/59370 278Katedra posudkového lekárstva
SUCHÁNKOVÁ Milica, MUDr., CSc.02/59370 368Katedra posudkového lekárstva
SUCHÁR Radoslav048/3248013Prevádzka fakulty
SÝKORA Juraj, doc. PharmDr., CSc.02/59370 193Ústav farmácie
SÝKOROVÁ Danka, Ing.02/59370 230Katedra posudkového lekárstva
SÝKOROVÁ Danka, Ing.02/59370 456Organizačno metodické oddelenie
SZABOVÁ Elena, RNDr., CSc.02/59370 324Oddelenie toxikológie
SZABOVÁ Michaela, Ing., PhD.02/59370 780Oddelenie imun. a imunotoxikológie
SZABOVÁ Michaela, Ing., PhD.02/59370 784Oddelenie imun. a imunotoxikológie
ŠAGÁTOVÁ Andrea, doc. Ing., PhD.0917 872 094Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov
ŠÁNEROVÁ Božena02/59370 360Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
ŠÁNEROVÁ Božena02/59370 656Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
ŠARAYOVÁ Veronika, Mgr.02/59370 345Ústav biológie
ŠARAYOVÁ Veronika, Mgr.02/59370 393Ústav biológie
ŠIMKOVÁ Iveta, prof. MUDr., CSc.02/59370 945Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH
ŠIMONČÍKOVÁ Adriana, Mgr.048/4412135II. Interná klinika SZU - Katedra ošetrovaťeľstva
ŠINDLEROVÁ Jana02/59370 455Organizačno-metodický odbor
ŠIRKA Ivan, Ing.048/3248034Prevádzka fakulty
ŠIŠOVÁ Gertrúda02/59370 316Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
ŠOKOVÁ Ružena, Mgr.02/59370 251Rezidentský program SZU
ŠOKOVÁ Ružena, Mgr.02/59370 251Rezidentský program SZU
ŠOKOVÁ Ružena, Mgr.02/59370 251Centrum pre podporu projektov
ŠOKOVÁ Ružena, Mgr.02/59370 251Centrum pre podporu projektov
ŠOVČÍKOVÁ Eva, Doc. PhDr., CSc.02/59370 596Oddelenie enviromentálnej medicíny
ŠTEFÁNKOVÁ Tatiana, JUDr.02/59370 271Rektorát SZU
ŠTEFÍKOVÁ Kornélia, MUDr., PhD.02/59370 125Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
ŠTEFÍKOVÁ Kornélia, MUDr., PhD.02/59370 743Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie
ŠTEFÍKOVÁ Kornélia, MUDr., PhD.02/59370 856ŠAS - klinická biochémia, Osteocentrum
ŠTELZER Martin, PhDr.02/59370 843Oddelenie pre prionové choroby
ŠTENCL Ján, prof. MUDr., CSc.02/59370 555I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB
ŠTENCLOVÁ Ľubomíra, PhDr., PhD.02/59370 182Katedra klinickej logopédie
ŠTENCLOVÁ Ľubomíra, PhDr., PhD.02/59370 183Katedra klinickej logopédie
ŠTEPIANSKA Angela02/59370 658Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
ŠUBOVÁ Margaréta, PharmDr., PhD.02/59370 176Ústav farmácie
ŠUJANOVÁ Barbora, Mgr.02/59370 226Centrum pre podporu projektov
ŠUJANOVÁ Barbora, Mgr.02/59370 275Centrum pre podporu projektov
ŠULAJ Ján, MUDr., PhD.048/4413008Neurochirurgická klinika SZU
ŠUPÍNOVÁ Mária, Doc. PhDr., PhD.048/3248029Katedra ošetrovateľstva
ŠUPLER Marek, MUDr., MPH02/59370 440Katedra stomatológie
ŠUPLER Marek, MUDr., MPH02/59370 851Katedra stomatológie
ŠUSTROVÁ Mária, prof. MUDr., CSc.02/59370 437ŠAS - klinická imunológia II.
ŠUSTROVÁ Mária, prof. MUDr., CSc.02/59370 445SVALZ-transplantačná imunológia
TAKÁCSOVÁ Emöke, PhDr., PhD.02/59370 476Katedra pôrodnej asistencie
TAKÁCSOVÁ Mária02/59370 144Oddelenie virológie
TAKÁCSOVÁ Melinda, RNDr., PhD.02/59370 919Ústav anatómie
TAROVÁ Eva02/59370 792Ústav mikrobiológie
TEREŠTÍK Peter02/59370 120Podateľňa
TIHÁNYI Juraj, PhDr., PhD.02/59370 827Ústav ochrany zdravia
TICHÝ Juraj, Mgr.02/59370 273Referát ľudských zdrojov
TIRPÁKOVÁ Veronika, PaedDr., PhD.02/59370 279Ústav televýchovného lekárstva a telesnej výchovy
TOMEK Dominik, PharmDr., PhD., MPH02/59370 871Ústav farmakológie, klinickej a exper. farmakológie
TOMKOVÁ Šárka, PhDr.048/3248053Katedra fyzioterapie
TÓTHOVÁ Erika02/59370 463Študijné oddelenie - ďalšie vzdelávanie
TÓTHOVÁ CELLENGOVÁ Mária, PhDr.02/59370 160Ústav cudzích jazykov
TRAJLÍNKOVÁ Katarína, Mgr.02/59370 552Ústav pracovnej zdravotnej služby
TRNKA Patrik, Mgr.0908 866 446Polyfunkčný objekt BB
TRNOVEC Tomáš, prof. MUDr., DrSc.02/59370 225Oddelenie environmentálnej medicíny
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 244Odd. imun. a imunotoxikológie
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 343Odd. imun. a imunotoxikológie
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 537Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
TULINSKÁ Jana, MUDr., PhD.02/59370 540Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 247Oddelenie metalomiky
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 317Oddelenie metalomiky
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 318Oddelenie metalomiky
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 319Oddelenie metalomiky
UHNÁKOVÁ Iveta, Ing., PhD.02/59370 336Oddelenie metalomiky
ULIANKO Jozef, MUDr.048/4413853Klinika plastickej chirurgie SZU
ULICKÝ Jaroslav, MUDr.02/59370 766Gastroenterologic Ambulance
URBANČEK Slavomír, MUDr., PhD.048/4412131Dermatovenerologická klinika SZU
URMANIČ Martin, Mgr., MPH02/59370 666Odbor mediálnej a edičnej činnosti
URSÍNYOVÁ Monika, Ing., CSc.02/59370 246Oddelenie metalomiky
URSÍNYOVÁ Monika, Ing., CSc.02/59370 318Oddelenie metalomiky
URSÍNYOVÁ Monika, Ing., CSc.02/59370 319Oddelenie metalomiky
URSÍNYOVÁ Monika, Ing., CSc.02/59370 336Oddelenie metalomiky
VAJCÍKOVÁ Dana, Bc.02/59370 842Oddelenie pre prionové choroby
VALACHOVIČOVÁ Martina, RNDr., PhD.02/59370 635Ústav výživy
VALACHOVIČOVÁ Martina, RNDr., PhD.02/59370 638Ústav výživy
VALACHOVIČOVÁ Martina, RNDr., PhD.02/59370 721Ústav výživy
VALKOVÁ Slávka048/3248015Dekan + sekretariát dekana FZ
VÁLKOVÁ Anna0917 496 404Polyfunkčný objekt BB
VALKY Jozef, MUDr., PhD.048/4412159II. Klinika anesteziológie a int.medicíny SZU
VIZVÁRYOVÁ Mária, PhDr.02/59370 688Odbor ekonomiky/referát finančnej učtárne
VLKOVÁ Miriam02/59370 416Ubytovacie zariadenie SZU v Bratislave
VOHNOUT Branislav, doc. MUDr., PhD.02/59370 917Ústav výživy
VOJTECHOVÁ Martina02/59370 427Katedra všeob. lekárstva LF SZU
VOLKOVOVÁ Katarína, RNDr., PhD.02/59370 393Ústav biológie
VOLOVIČOVÁ Zuzana02/59370 100Recepcia - internát
VOLOVIČOVÁ Zuzana02/59370 123Recepcia - internát
VYSKOČ Andrej Mgr.02/59370 577Ústav ochrany zdravia
WIMMEROVÁ Soňa, RNDr., PhD.02/59370 389Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky
WSOLOVÁ Ladislava, RNDr., PhD.02/59370 390Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky
ZÁLEŠÁK Marek, MUDr., PhD.02/59370 480Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny
ZAŤKOVÁ Janka02/59370 731Oddelenie mikrobiológie
ZAŤKOVÁ Janka02/59370 732Oddelenie mikrobiológie
ZÁVODNÝ Vladimír02/59370 190Odbor hospodárskej správy (prevádzka)
ZELJENKOVÁ Dagmar, MVDr., CSc.02/59370 548Oddelenie toxikológie
ZELJENKOVÁ Dagmar, MVDr., CSc.02/59370 550Dekan + sekretariát dekana FVZ
ZIMANOVÁ Eva, MUDr., PhD., MPH02/59370 175Katedra revízneho lekárstva a lekárenstva
ZVONÁR Ján, prof. MUDr., CSc.048/3248027Katedra fyzioterapie
ŽÁKOVÁ Dana, RNDr., PhD.02/59370 849Oddelenie pre prionové choroby
ŽIAKOVÁ Elena, doc. PhDr., PhD.02/59370 473Katedra fyzioterapie
en_USEN
sk_SKSK en_USEN