Ambulancia klinickej farmakológie

Office hours:

Monday08:00 – 10:00
Tuesday10:00 – 12:00
Wednesday08:00 – 12:00
 • odborné konzultácie a diagnostika v problematike účinnosti a bezpečnosti užívaných liekov a ich kombinácií, najmä:
   • nežiaduce účinky liekov, liekové interakcie, poškodenie liekmi
   • lieky v tehotenstve, lieky a dojčenie
   • posudzovanie liekovej teratogenity
   • optimalizácia liečebných postupov, individualizácia liečby
 • znižovanie počtu užívaných liekov
 • Contacts:
 • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
 • +421 259 370 138
 • MUDr. Helena Glasová, PhD.
 • +421 259 370 126
en_USEN
sk_SKSK en_USEN