Contacts

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
833 03  Bratislava 37
tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ
+421 259 370 274 – dekanát

www.szu.sk

Fakulta verejného zdravotníctva

Limbová 12
833 03  Bratislava
tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ
+421 259 370 550 – dekanát

www.fvszu.sk

The faculty of medicine

Limbová 12
833 03  Bratislava
tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ
+421 259 370 350 – dekanát

www.lfszu.sk

The faculty of health

Sládkovičova 21
974 05  Banská Bystrica
tel.: +421 483 248 011 – spojovateľ
+421 483 248 015 – dekanát

www.fzszu.sk

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Limbová 12
833 03  Bratislava
tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ
+421 259 370 450 – dekanát

www.foszu.sk

Nenašli ste na našich stránkach požadovanú informáciu? Napíšte nám:

en_USEN
sk_SKSK en_USEN