Contacts

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12

833 03  Bratislava 37

tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ

+421 259 370 274 – dekanát

www.szu.sk

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Limbová 12

833 03  Bratislava

tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ

+421 259 370 450 – dekanát

www.foszu.sk

Fakulta verejného zdravotníctva

Limbová 12

833 03  Bratislava

tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ

+421 259 370 550 – dekanát

www.fvszu.sk

The faculty of medicine

Limbová 12

833 03  Bratislava

tel.: +421 259 370 111 – spojovateľ

+421 259 370 350 – dekanát

www.lfszu.sk

The faculty of health

Sládkovičova 21

974 05  Banská Bystrica

tel.: +421 483 248 011 – spojovateľ

+421 483 248 015 – dekanát

www.foszu.sk

 

en_USEN
sk_SKSK en_USEN