Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov

Na úspechy Erasmus+ projektu HELP - Healthcare English Language Programme, ktorý získal ocenenie European Language Label Award pre najinovatívnejšie projekty v rámci výučby jazykov, SZU nadviazala projektom HELP2 – Healthcare Language Learning Programme. HELP2, vďaka finančnej podpore z EÚ,  združuje partnerov z Nemecka, Portugalska, Litvy, Čiech, Poľska, Bulharska, Rumunska a Slovenska (SZU), ktorí pripravujú pre zdravotníckych pracovníkov za účelom zlepšovania ich jazykových kompetencií z anglického a nemeckého jazyka nové bezplatné produkty – Moodle online platformu, mobilnú aplikáciu pre Android, súbory PDF a e-book. Pre viac info o projekte HELP2 sledujte náš web: http://help2project.eu/ Pre viac info o prvotnom projekte HELP a jeho produktoch kliknite na: https://help-theproject.eu/wordpress/ Moodle platforma: https://help-theproject.eu/moodle/login/index.php Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.helptheproject.moodlemobile&hl=en&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
Read More

Mamičky zo Slovenska sa môžu zúčastniť monitoringu materského mlieka.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Environmentálny program Organizácie spojených národov (UNEP) stoja za naliehavým tlakom na znižovanie perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v životnom prostredí a v ľudskej populácii. Nakoľko je účinný, pomôže odhaliť celosvetová štúdia zisťovania obsahu týchto látok v materskom mlieku. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) organizuje v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici a Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v podmienkach SR biomonitoring materského mlieka. Mamičky zo Slovenska sa môžu zúčastniť tejto štúdie, do ktorej sa už začal realizovať nábor a zber mlieka potrvá  do konca septembra 2019. Po súhlase s účasťou na štúdii podpíše matka informovaný súhlas, vyplní s pracovníkom štúdie dotazník a nazbiera…
Read More

ElmexDay

Študenti Katedry zubného lekárstva LF SZU v spolupráci so spol. Colgate – Palmolive Slovensko zorganizovali akciu s názvom ElmexDay. Akcia sa zamerala na zvýšenie povedomia o prostriedkoch ústnej hygieny a špecifikácii zubných pást s ohľadom na vek užívateľa, diagnózu užívateľa a zloženie zubnej pasty. Prezentácia sa konala dňa 30. apríla 2019 v priestoroch SZU a oslovila nie len študentov a zamestnancov SZU, ale aj verejnosť a klientov Polikliniky SZU.
Read More