02 Jun 2020
Usmernenie k prijímaciemu konaniu v čase pandémie Coronavírusom
uchádzač do budovy SZU vstupuje sám (bez sprievodu rodičov) vstupom označeným na pozvánke ( Limbova 12 – nízka budova, Limbova 14 – vysoká budova) vstup je povolený len s pozván
25 Máj 2020
Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty.
Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty. Od začiatku pandémie uplynuli na Slovensku vyše dva mesiace, ktoré sa navždy vpíšu do dejín n

University in numbers

99
Current amount of daily students
99
Current number of external students
99
Aktuálny počet odborov
99
Aktuálny počet vzdelávacích aktivít
en_USEN
sk_SKSK en_USEN